NIEMCY: Nowy portal archiwalny Północnej Hesji.

Do długiej i zróżnicowanej listy niemieckich portali archiwalnych w czerwcu tego roku dołączył jeszcze jeden. W siedzibie Związku Dobroczynności Hesji (Landeswohlfahrtsverbandes Hessen) 22 czerwca nastąpiła inauguracja, połączona z uroczystą prezentacją, portalu archiwalnego Północnej Hesji – Archive in Nordhessen.
To wspólne dzieło, będące wynikiem ponad 10 letniej wymiany informacji i współpracy pomiędzy archiwami niepaństwowymi tego regionu Niemiec. Hesja w krajobrazie archiwalnym Niemiec zajmuje szczególne miejsce, chociażby ze względu na znakomity, archiwalny ośrodek naukowy, jakim jest Archivschule w Marburgu, działający jako wyższa uczelnia zawodowa od ponad 50 lat. Nowy portal wpisuje się w szerszy kontekst polityki informacyjnej o zasobach archiwalnych tego regionu- dla całego landu dostępna jest również baza danych HADIS -Hessisches Archiv-Dokumentations- und Informations-System.

Tego typu działania świadczą o wysokim stopniu świadomości wagi i znaczenia zasobów archiwalnych instytucji działających na rzecz społeczności lokalnych, a także potrzebie współpracy pomiędzy różnorodnymi podmiotami życia publicznego posiadającymi ważne i ciekawe zbiory archiwalne. Zbliżający się jubileusz 1100 – lecia powstania miasta Kassel stanie się zapewne okazją do większego zainteresowania badaczy i miłośników historii przeszłością miasta, a tym samym jego spuścizną dokumentacyjną. Niewątpliwie też pomocnym w poszukiwaniach dokumentów będzie powstały właśnie portal. Zainteresowani znajdą tu opisy poszczególnych archiwów, opisy zespołów archiwalnych i zbiorów, wskazówki dotyczące możliwości przeprowadzenia poszukiwań oraz bibliografię. Portal przedstawia również aktualne wydarzania z działalności uczestniczących w nim instytucji, prezentuje ważne dla regionu publikacje i postaci.
Uczestnikami portalu są instytucje reprezentujące zarówno archiwa komunalne, instytucje bankowe, instytucje kultury, jak również  organizacje społeczne: Archiv der deutschen Jugendbewegung, Landeskirchliche Archiv Kassel,  Archiv der Kasseler Sparkasse, Archiv Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, Bundesarchiv Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung, Deutsche Musikgeschichtliche Archiv, documenta Archiv, Stadtarchiv Kassel, Stadtarchiv Baunatal, Spohr Museum und Archiv.

 

Archive in Nordhessen

oprac. Jolanta Leśniewska
AP Płock /O Kutno

Na podstawie: Archive in Nordhessen