Jubileusz Profesora Andrzeja Tomczaka

Nie ma chyba wśród polskich archiwistów nikogo, komu nazwisko Profesora nie byłoby znane. Pracownik Archiwum Państwowego w Łodzi, później związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, znawca dziejów polskich archiwów, badacz dawnych kancelarii, geografii historycznej, regionalista, wydawca źródeł, członek licznych zespołów naukowych i grup eksperckich. Ale przede wszystkim nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń archiwistów. Właśnie dzięki jego zaangażowaniu w dydaktykę, każdy z nas nosi w sobie cząstkę Jego wiedzy, którą zyskaliśmy bądź to poprzez bezpośrednie z Nim spotkania, bądź też za pośrednictwem własnych nauczycieli a uczniów Profesora.
Dwunastego września Profesor Andrzej Tomczak obchodzi jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin.
Z tej okazji redaktorzy i współpracownicy ArchNetu pragną złożyć Panu Profesorowi życzenia wielu lat zdrowia i twórczej aktywności.
Ad multos Annos!