MRA: 27 października- Światowy dzień dziedzictwa audiowizualnego

W dniu 27 października 2012 r. miały miejsce kolejne obchody „Światowego dnia dziedzictwa audiowizualnego”. Obchody mają upamiętniać przyjęcie w 1980 r. przez 21 Konferencję ogólna UNESCO (Conférence Générale) zaleceń dotyczących ochrony i przechowywania dziedzictwa audiowizualnego.
W roku 2012 obchody odbyły się pod hasłem „Pamięć dziedzictwa audiowizualnego? Czas ucieka.” ( La mémoire du patrimoine audiovisuel? le temps est compté).
Dyrektor generalny UNESCO Irina Bokova powiedziała „Biorąc pod uwagę degradację nośników musimy przyspieszyć tempo szkolenia specjalistów, musimy wzmocnić potencjał instytucjonalny, sformułować najwłaściwszą politykę publiczną.” (tłum. AB)
Nagrania dźwiękowe i filmowe są ekstremalnie wrażliwe i mogą ulegać zniszczeniu w jednym momencie, także w skutek celowej działalności. Dziedzictwo audiowizualne może zniknąć z powodu naturalnej degradacji nośników, ludzkiego niedbalstwa lub zaniku technologii w jakiej  zostało stworzone. Dzień spuścizny audiowizualnej UNESCO ma za cel zwrócenie uwagi  społeczności międzynarodowej na te aspekty. Ciałem międzynarodowym, które powinno koordynować działania wspólnoty jest Rada Koordynacji Stowarzyszeń Archiwów Audiowizualnych (CCAAA- Conseil de coordination des associations d’archives audiovisuelles) oraz jej partnerzy.

 

Kino, telewizja i radio stanowią część wspólnego dziedzictwa. Tworzą nośniki kulturowej identyfikacji ludzi lecz niezliczone ich bogactwo dokumentalne zostało zaprzepaszczone już od momentu wynalezienia technologii audiowizualnych, technologii które ułatwiają dzielenie się doświadczeniami i wiedzą pomiędzy ludźmi.

 

Dyrektor generalny UNESCO wystosowała z okazji święta list,  w którym zwróciła uwagę na wielka rolę i bogactwo tego typu archiwaliów oraz jego wrażliwość na wszelkie czynniki destruktywne, które mogą spowodować jego utratę. „Apeluje dziś do władz publicznych i specjalistów aby się zmobilizowali w celu ochrony i udostępniania tego niezwykłego dziedzictwa.” (tłum. AB).

 

Przypomnijmy:

w dniu 1 września 2006 r. Dyrektor generalny UNESCO na 175 sesji wykonawczej ogłosił „Raport Dyrektora generalnego na temat przypadków obchodzenia proklamacji Światowego dnia dziedzictwa audiowizualnego. W dokumencie tym wymieniono cele jakie przyświecały tej inicjatywie:
1. Uczulić opinie publiczną na niezbędność przechowywania dziedzictwa audiowizualnego.
2. Stworzyć okazje dla zwrócenia uwagi na dziedzictwo audiowizualne lokalnie, narodowo i międzynarodowo.
3. Akcentować dostępność do archiwów.
4. Zwrócić uwagę mediów na zagadnienia dotyczące spuścizny audiowizualnej.
5. Uwypuklić rolę kulturową tego dziedzictwa.
6. Zwrócić uwagę na zagrożenia dla spuścizny audiowizualnej zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Więcej:
UNESCO Journée mondiale du patrimoine audiovisuel 2012

MRA; La Journée mondiale du patrimoine audiovisuel

Oprac: Adam Baniecki
AP Wrocław O/Lubań