CZECHY: Przygotowania do 15 ogólnoczeskiej konferencji archiwalnej

CZECHY: Przygotowania do 15 ogólnoczeskiej konferencji archiwalnej

Trwają już przygotowania do przyszłorocznej Konferencji Archiwistów Czeskiej Republiki, która zorganizowana zostanie już po raz piętnasty. Konferencje te odpowiadają naszym powszechny zjazdom archiwalnym, organizowanym co pięć lat, ale odbywają się w cyklu dwuletnim.
Organizatorami Konferencji są jak zwykle: Česká archivní společnost (Stowarzyszenie Archiwistów Czeskich), Pobočka České informační společnosti při Národním archivu (Oddział Czeskiego Stowarzyszenia Informacyjnego przy Archiwum Narodowym), Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR (Wydział Zarządu Archiwów i Służb Kancelaryjnych MSW Republiki Czeskiej), a ponadto gospodarze, czyli Statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy (Statutowe miasto Ostrawa – Archiwum Miasta Ostrawy) oraz przedsiębiorstwo Vítkovice, a.s. (Vítkovice S.A.). Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął prezydenta miasta Ostrawy inż. Petra Kanara.

Przyszłoroczna konferencja czeskich archiwistów obradować będzie tym razem pod hasłem: „Przemysł – miasto – archiwa. Archiwa a dokumentacja dziedzictwa przemysłowego”. Zajmować się więc będzie nabrzmiałym problemem zabezpieczenia dokumentacji w prywatnych przedsiębiorstwach, nad którymi archiwa państwowe nie maja już żadnej pieczy. Ponadto przewidziano wystąpienia w następujących grupach tematycznych:
• retrospektywy, tradycje i perspektywy archiwów przedsiębiorstw
• międzynarodowe doświadczenie archiwów przedsiębiorstw
• źródła do historii przemysłu w czeskich, morawskich i śląskich archiwach
Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2013 r. w Ostrawie. Wybór tego miasta nie był przypadkowy, gdyż obchodzić ono będzie 90-rocznicę powstania swojego Archiwum Miejskiego, a ponadto kolejną rocznicę, tym razem 60-tą, obchodzić będzie archiwum zakładowe przedsiębiorstwa Vítkovice S.A.
Koszty uczestnictwa w Konferencji są następujące: zakwaterowanie w półpensjonacie z wyżywieniem 1.600 CZK od osoby, opłata konferencyjna 700 CZK. Zgłoszenia powinny być nadesłane najpóźniej do 25 stycznia 2013 r. w formie pisemnej na adres: Lenka Matušíková, Národní archiv, Milady Horákové 133, 160 00 Praha 6 lub na adresu elektroniczny helena.klimova@nacr.cz (należy sprawdzić czy przesyłka dotarła). Druk zgłoszenia znajduje się na stronie http://www.cesarch.cz/clanky.php?key=10110
Zgłoszone do wygłoszenia na Konferencji referaty, które ze względów czasowych nie będą uwzględnione w programie, zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/ Jelenia Góra

 

Więcej patrz: Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Česká archivní společnost