NATO: Dokumenty NATO w sieci w międzynarodowym systemie ICA-AtoM

Archiwum Paktu Północnoatlantyckiego – NATO, posiadające zbiór jednych z najważniejszych dokumentów historycznych dotyczących bezpieczeństwa Europy i Ameryki Północnej, zdecydowało się ich część udostępnić publicznie. Niedawno uruchomiona została specjalna strona internetowa: NATO Archives Online. Stanowi ona nowe narzędzie badawcze, oferujące wszystkim zainteresowanym odtajnione dokumenty NATO z pierwszych dziesięciu lat jego działalności.
NATO Archives Online oparte jest o System Opisu Archiwalnego ICA-Atom. Opublikowane dokumenty zeskanowano i zdigitalizowano w formacie PDF/A, celem umożliwienia wyszukiwania pełno tekstowego. Są one dostępne w dwóch oficjalnych językach Paktu, a mianowicie w języku angielskim i języku francuskim. Można je pobrać za darmo. Ich treść zawiera wiele cennych informacji na temat działań Sojuszu, obaw i toczonych w jego ramach dyskusji w początkach „zimnej wojny”.
Obecnie dostępnych jest już ponad 19.000 dokumentów obejmujących lata 1949-1959. Kolekcja ta będzie stale się rozwijać. Przyszłe aktualizacje będą zawierać dodatkowe odtajnione i ujawnione publicznie dokumenty dotyczące struktury wojskowej NATO, a także kompletny, cyfrowy zbiór publikacji NATO oraz plakatów. Zarządcy strony, pragnąc ją stale doskonalić dla potrzeb badawczych, zwracają się o opinie, uwagi i sugestie, które można przesyłać na adres: archives@hq.nato.int

Udostępniony obecnie on-line materiał archiwalny, z pierwszych dziesięciu lat sojuszu, obejmuje dwa zespoły archiwalne: Radę Północnoatlantycką i Sekretariat Generalny NATO. W zespołach znajduje się zasób wytworzony przez 93 twórców (różne biura, komitety i agendy paktu).

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział Jelenia Góra

Na podstawie: NATO, Česká archivní společnost (ČAS),