WŁOCHY: Międzynarodowe standardy ISAD(G) i ISAAR(CPF) wymagane przez włoski nadzór archiwalny.

Dnia 8 stycznia 2014 r. Dyrekcja Generalna Archiwów Włoskich podpisała dwie umowy na dostarczanie oprogramowania dla Nadintendentur Archialnych. (We Włoszech nadzór archiwalny stanowi odrębną strukturę administracji archiwalnej. Prowadzą je nadintendentury archiwalne- Sopraindendenze archivistiche). Nowe oprogramowanie ma służyć klientom nadintendentur do opisu posiadanego przez nich zasobu.
Pierwsza umowa dotyczy oprogramowania Arianna3 wyprodukowanego przez firmę Hyperborea z Navacchio koło Pizy. Drugim produktem jest xDAMS, będący oprogramowaniem otwartego źródła rozwijanego w ramach rzymskiego stowarzyszenia regesta.exe.

Oba projekty rozwijane są z myślą o prezentacji multimedialnych zasobów archiwalnych on-line.

Platforma xDAMS powstała w latach 2002- 2004 w ramach europejskiego projektu  digital Archives and Memory Storage. Była pomyślana jako wyspecjalizowane narzędzie dla zarządzania zdecentralizowanymi archiwami on-line. Projekt xDAMS prowadzony jest przez stowarzyszenie przez regesta.exe i firmę Soltec, a wsparcie finansowe uzyskał z europejskiego programu Ten-Telcom (Trans Europen Networks for Telecominication). Aplikacja xDAMS oparta jest o technologię ASP (Aplication Service Provider). Jest platformą otwartą opartą o XML. Z założenia musi być zdolna do przechowywania danych w długim czasie.
xDAMS stosuje standardy EAD i EAC dla opisu archiwalnego i opisu twórców, a także Dublin Core Metadata oraz MODS (Metadata Object Descruption Schema- rozwijana przez Bibliotekę Kongresu USA). Metpodycznie xDAMS odwołuje się do ISAD(G) i ISAAR(CPF).

Arianna3 jest oprogramowaniem, które także służy zarządzaniu archiwami historycznymi i zbiorami zinformatyzowanymi. Zgodna jest z ISAD(G) i ISAAR(CPF) oraz kompatybilna z włoskim systemem nadzoru archiwalnego SIUSA (Sistema Informativo Unificato per Sopraintendenze Archivistiche- Zintegrowany system informatyczny dla Nadintendentur Archiwistycznych). W chwili obecnej programu Arianna3 używają: magisart Werony oraz izby handlowe Lukki, Florencji i Rzymu.

Więcej:  DGA | Descrizione archivistica. Accordo con XDams e Arianna
oprac. Adam Baniecki
AP Lubań