Niemcy: Bundesarchiv na linii ognia

W maju tego roku w Koblencji spłonęły akta …..!
Na szczęście były to tylko ćwiczenia z symulacją pożaru przeprowadzoną pod pełną kontrolą zawodowej straży pożarnej. Ćwiczenia zostały zorganizowane w ramach programu współdziałania instytucji archiwalnych i bibliotecznych Związku Reagowania na Nadzwyczajne Wypadki „Notfallverbund Koblenz“ (NK).

Związek ten powstał w 2012 roku, a w jego skład weszło 5 instytucji kultury – archiwa i biblioteki z Koblencji (Bundesarchiv, Landesbibliothekszentrum/Rheinische, Landesbibliothek Koblenz, Landeshauptarchiv Koblenz, Stadtarchiv Koblenz i Stadtbibliothek Koblenz). Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo swoich zasobów instytucje te, z najbardziej znaczącym w tym towarzystwie Bundesarchiv, postanowiły skonsolidować swoje działania w zakresie bezpieczeństwa cennych dóbr kultury narodowej. Największe zagrożenia dla archiwalnych i bibliotek to w szczególności pożary, powodzie, lub katastrofy budowlane, które co jakiś czas zdarzają się nawet w dobrze zorganizowanych i zabezpieczonych instytucjach kultury w Niemczech. Umowa  NK przewiduje między innymi, wzajemną pomoc,  świadczenia dodatkowych i alternatywnych schronień, szkolenia oraz zakup niezbędnych materiałów do odzyskiwania i konserwacji zniszczonego zasobu i mienia tych instytucji. Inicjatywa powołania NK spotkała się z dużym uznaniem, zrozumiem a co ważniejsze wsparciem władz miasta. Jednym z sygnatariuszy porozumienia jest także Oberbürgermeister Koblencji prof. dr Hofmann-Göttig.  
Z okazji powstania Związku, Bundesarchiv w Koblencji zorganizowało wówczas wystawę na temat prewencji i radzenia sobie w sytuacja nadzwyczajnych wypadków.

W trakcie praktycznych ćwiczeń wykorzystane zostały dokumenty i zbiory przeznaczone do kasacji, które pod kontrolą straży były podpalane. Następnie 30 -osobowa ekipa podzielona na kilka zespołów podejmowała czynności związane z ratowaniem zasobu, transportem, sortowaniem, oceną szkód, czyszczeniem i pakowaniem akt. Ćwiczenia obejmowały także zagadnienia organizacyjne, które w przypadkach kryzysowych decydują o powodzeniu całej akcji.

Do największych katastrof w XXI wieku  w Niemczech doszło co najmniej dwukrotnie. W 2004 roku spłonęła w Biblioteka Księżnej Anny Amalii w Weimarze (Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek), która jest wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W 2010 roku „zapadło się pod ziemię” Archiwum Miasta Kolonii (Historische Archiv der Stadt Köln) wraz z zasobem wynoszącym ponad 20 km akt.

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/ Kutno
Na podstawie: Übung des Koblenzer Notfallverbundes

Tagi: Bundesarchiv    katastrofy   Koblencja