NIEMCY: LVR-AFZ – naprzeciw potrzebom niepaństwowych archiwów Nadrenii

Takich instytucji niestety w Polsce  nie ma.  Archiwalne Centrum Konsultacyjno – Dokształcające LVR – Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (dalej: LVR-AFZ) istnieje w Niemczech już od 1929 roku, a jego działalność jest skierowana do archiwów niepaństwowych landu Nadrenia. Działa ono w ramach Der Landschaftsverband Rheinland – LVR, stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej działającego na szeroko rozumianym polu społeczno- kulturalnym. Jego partnerami i klientami są archiwa obejmujące szerokie spektrum instytucji publicznych i prywatnych spoza państwowej sieci archiwalnej, a wiec archiwa  komunalne, rodów szlacheckich, biznesu, kościołów, klubów, stowarzyszeń i fundacji. Niepaństwowe w tym przypadku wcale nie znaczy gorsze, a archiwa w tym sektorze w niczym nie ustępują profesjonalizmowi archiwów państwowych, za którymi stoi autorytet i finanse państwowe.  

Szczególnie istotne znaczenie LVR-AFZ ma w stosunku do archiwów komunalnych, których zasoby w Niemczech znajdują się – inaczej niż w Polsce- poza siecią państwową. Jednak od  czasu przyjęcia prawa archiwalnego dla Nadrenii Północnej Westfalii w 1989 roku, samorządy  zostały formalnie zobowiązane przez prawo do właściwego prowadzenia archiwów, zabezpieczania i udostępniania swoich zasobów. LVR-AFZ prowadzi  doradztwo i pomoc dla władz samorządowych w realizacji tego zadania. Zakres działań podejmowanych przez LVR-AFZ to zwłaszcza:
•    Doradztwo w zakresie budownictwa i modernizacji archiwów
•    Doradztwo w zakresie rekrutacji specjalistycznej kadry
•    Przygotowanie sprawozdań technicznych i rejestrów roszczeń
•    Doradza w zakresie oceny, przejmowania i opracowywania dokumentów analogowych i cyfrowych
•    Konserwacji zasobu
•    Zabezpieczająca  cyfryzacja archiwów
•    Udzielanie pomocy finansowej
•    Organizacja konferencji i szkoleń
Obecnie  LVR-AFZ współpracuje z 580 instytucjami archiwalnymi w landzie.
Przy LVR-AFZ,  jako współpartner, działa także założone w 1982 roku Zrzeszenie Archiwów Szlacheckich (Vereinigten Adelsarchive im Rheinlan), które zgromadziło kilkadziesiąt zespołów rodów szlacheckich sięgających wczesnego średniowiecza. Zasób ten, jako depozyt, zgromadzony został na zamku Ehreshoven. LVR-AFZ zapewnia ze swojej strony fachowe wsparcie  w kwestiach opracowania, zabezpieczania, konserwacji i udostępniania tego cennego zasobu.

LVR-AFZ prowadzi również aktywną działalność wydawniczą ugruntowana wieloletnią tradycją. Od 1941 roku wydaje serię „Inwentarzy  archiwów niepaństwowych” (INA), w której publikowane są  inwentarze i materiały  źródłowych do zbiorów historycznych z miejskich i kościelnych archiwów i archiwów szlachty w Nadrenii.
Od 1930 roku z przerwami wydawane są zeszyty archiwalne, których głównym celem jest materiałów informacyjnych i systematycznych badań metodologicznych dla praktyki archiwalnej. Od 2010 co roku publikowane są również materiały z Reńskich Dni Archiwalnych.
LVR-AFZ jest również aktywne w działaniach edukacyjnych i popularyzatorskich, uczestniczy w partnerstwie edukacyjnym NRW, bierze udział w realizacji projektów  badawczo-naukowych, prowadzi działania na polu pedagogiki archiwalnej –obowiązkowy element działalności archiwów w Niemczech.  Oferta zaś szkoleń i konferencji prowadzonych dla muzealników, archiwistów i bibliotekarzy co roku jest bardzo bogata.
LVR-AFZ co roku jest też organizatorem Reńskich Dni Archiwalnych – w tym roku miała miejsce  już 48 impreza tego typu.
LVR-AFZ ma swoją siedzibę w dawnym opactwie Brauweiler – dziś LVR-Centrum Kulturalne Brauweiler Abbey w Pulheim. Jednocześnie LVR-AFZ jest opiekunem tego miejsca pamięci, które posiada bardzo bogatą i tragiczna historię zwłaszcza tę z okresu III Rzeszy- obóz koncentracyjny, więzienie.

Więcej: LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno