CZECHY: Archiwiści jednymi z pierwszych urzędników służby cywilnej

W związku z wejściem w życie w Czechach nowej ustawy o służbie publicznej, wielu urzędników państwowych w ostatnich tygodniach składało specjalne ślubowanie na ręce ministra spraw wewnętrznych Milana Chovanca. W środę 18 lutego 2015 r., jako jedni z pierwszych, ślubowanie takie złożyli dyrektorzy okręgowych archiwów państwowych.
„Pozwólcie, abym Wam życzył mocnych nerwów i dobrego zdrowia” usłyszeli dyrektorzy, podczas składania przyrzeczenia. Minister apelował do nich dalej, aby postępowali zgodnie z przepisami prawa, byli bezstronni, rzetelni i profesjonalni, aby nie nadużywali swojej pozycji.
Treść złożonej przysięgi brzmi: „Przysięgam na swój honor i sumienie, że podczas wykonywania obowiązków publicznych będę stosować się do przepisów państwowych i służbowych, a zgodnie z nimi także do poleceń swoich przełożonych. Swoje obowiązki będę wypełniać rzetelnie, bezstronnie, sumiennie, profesjonalnie iw interesie Republiki Czeskiej. Nie będę nadużywać status urzędnika służby cywilnej i będę zachowywać się oraz działać tak, aby nie podważyć zaufania do urzędów państwowych”.

Chociaż sama przysięga nie gwarantuje, że urzędnicy będą się zachowywać zgodnie z jej treścią, to jednak Czesi oceniają te działania jako ruch w dobrym kierunku. Samo zaś powołanie korpusy służby cywilnej ma za zadanie doprowadzenie do pełnego profesjonalizmu w agendach rządowych. W związku z ustawą o służbie wzrosną zapewne też pensje urzędników i to nawet o jedną czwartą. Przeciętne wynagrodzenie urzędników wyższych szczebli wynosi dziś w Czechach nieco ponad 29 000 koron. Podstawą zwiększenia pensji będą jednak indywidualne oceny pracy każdego urzędnika, dokonywane okresowo przez ich zwierzchników. Ustawa przewiduje cztery stopnie takiej oceny: bardzo dobry, dobry, zadowalający lub niezadowalające. W przypadku, gdy urzędnik otrzyma tę ostatnią o cenę, i w ciągu 6 miesięcy jej nie poprawi, może zostać zwolniony z urzędu.

Więcej:

První úředníci začali slibovat, že nezneužijí postavení

Vyšší platy pro úředníky: Služební zákon je prý na ně přísný

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze