POLSKA: Belliculum diplomaticum VI Thorunense: Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego

Belliculum diplomaticum VI Thorunense: Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego Jest to VI edycja konferencji odbywającej się na przemian w Toruniu (Instytut Historii i Archiwistyki UMK) i Lublinie (Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS). Temat przewodni planowanej konferencji został sformułowany następująco: Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego. Obecnie zdecydowano się na omówienie przemian form dokumentacji, które doprowadziły nas do czasów, gdzie coraz większą rolę odgrywa dokument elektroniczny. Czy w badaniach dokumentu elektronicznego można używać  tradycyjnych metod dyplomatyki? Niezmiernie istotne będzie w tym kontekście także wyznaczenie i wskazanie nowych zadań stojących przed dyplomatyką. Wreszcie ciekawą kwestią jest to, jak problematyka dokumentu elektronicznego wpływa na tradycyjne zasady archiwistyki, na jej współczesną teorię i terminologię? Ważnym zadaniem jest również ustalenie wpływu procedur prawnych i administracyjno-kancelaryjnych stosowanych przy powstawaniu dokumentów w epokach minionych i ich wzajemnych relacji z procedurami wykorzystywanymi w trakcie tworzenia i pracy z e-dokumentami. Ogólnie rzecz ujmując chcielibyśmy się dowiedzieć: jak dyplomatyka i archiwistyka radzi sobie z dokumentem elektronicznym? Nie znaczy to jednak, że zabraknie na planowanej konferencji miejsca na referaty informujące np. o nowych przedsięwzięciach naukowych w badaniach nad tradycyjnie rozumianą dyplomatyką. W trakcie dotychczasowych spotkań były omawiane różnorodne problemy dotyczące dyplomatyki, dokumentu i kancelarii. Zaprezentowano również najnowsze zamierzenia naukowe w zakresie badań nad dziejami kancelarii z uwzględnieniem zagadnień związanych z dokumentem nowożytnym. Konferencje „Belliculum diplomaticum” skupiają szerokie grono badaczy polskich i z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pozwalając im na nawiązanie współpracy naukowej, wymianę doświadczeń oraz poinformowanie o własnych osiągnięciach. Wymiana ta oraz wiedza o podejmowanych przedsięwzięciach badawczych uczonych z różnych krajów ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju całej dyplomatyki i prac nad dziejami kancelarii.

dr hab. Krzysztof Kopiński
Instytut Historii i Archiwistyki UMK

P R O G R A M

14.05. Czwartek (miejsce obrad Collegium Humanisticum UMK, ul. W. Bojarskiego 1, Toruń 87-100, sala Rady Wydziału C.0.39)

09.30-11.30
-Hadrian Ciechanowski (Toruń), Księga wpisów od średniowiecza do XXI w. na przykładzie rejestracji wieczystej
-Janusz Bonczkowski (Toruń), Kancelaria miasta Grudziądza i jej wytwory w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych
-Katarzyna Madejska, Marcin Pytel (Lublin), O potrzebie, założeniach i metodzie edycji Kodeksu dyplomatycznego Lublina
– Dyskusja

11.30-12.00 przerwa na kawę

12.00-13.15
-Krzysztof Syta (Toruń), Proces aktotwórczy na dworze Izabeli z Poniatowskich Branickiej w Białymstoku
– Magdalena Biniaś-Szkopek (Poznań), Nie tylko edycja – współczesne udostępnianie średniowiecznych ksiąg wpisów (wyniki realizacji projektu indeksacji, opracowania i konserwacji ksiąg konsystorza z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu)
– Dyskusja

13.15-14.30 przerwa obiadowa

14.30-16.15
-Henryk Niestrój (Warszawa), Dokument średniowieczny okiem archiwisty współczesnego – model opisu i standardy digitalizacji dokumentu średniowiecznego
-Krzysztof Skupieński (Lublin), Pytania o „causas bellorum diplomaticorum” w XXI w.
-Hubert Wajs (Warszawa), Od dyplomatyki do dokumentu elektronicznego
– Dyskusja

16.15-16.45 przerwa na kawę

16.45-18.00
-Marek Konstankiewicz (Lublin), Dokument i dokumentacja z punktu widzenia prawa polskiego doby rewolucji cyfrowej, zarys problematyki
-Rafał Galuba (Poznań), Dokument elektroniczny w polskim prawie archiwalnym
– Dyskusja

15.05. Piątek

09.00-10.45
-Ewa Perłakowska (Kraków), Dokument elektroniczny – sytuacja prawna i faktyczna w ujęciu kancelaryjno-archiwalnym
-Wojciech Woźniak (Warszawa), Bez pióra i laku – metody zapewniania wiarygodności i autentyczności dokumentu elektronicznego
-Mateusz Zmudziński (Toruń), Droga parafii do e-dokumentacji
– Dyskusja

10.45-11.15 przerwa na kawę

11.15-13.00
-Waldemar Chorążyczewski (Toruń), W archiwistyce bez zmian (w związku z potrzebą zachowania archiwalnego dziedzictwa cyfrowego)
-Kamila Biernat (Toruń), Najnowsze uregulowania procesu digitalizacji w prawie unijnym
-Otakara Řebounová, Tomáš Dvořák, Markéta Brožová (Praga), „ERMS Was ist das?“ – oder die Erfahrungen mit den Digitaldokumenten bei der städtischen Behörde und Organisationen in Prag
– Dyskusja

13.00-14.15 przerwa obiadowa

14.15-15.30
-Zbyněk Sviták (Brno), Dva pohledy na digitální dokumenty
-Magdalena Heruday-Kiełczewska (Poznań), Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – przyszłość i wyzwanie dla archiwistów? Doświadczenia poznańskie
– Dyskusja

15.30-16.00 przerwa na kawę

16.00-17.15
-Dorota Drzewiecka (Kraków), Audiowizualna dokumentacja rozpraw sądowych Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii
-Magdalena Wiśniewska (Toruń), Relacje oral history w Internecie
– Dyskusja