CZECHY: Konferencja „Rok 1915 – nowi nieprzyjaciele, nowe wyzwania”

W roku bieżącym Wojskowy Instytut Historyczny (Vojenský historický ústav) w Pradze, przy współpracy z Parlamentem Republiki Czeskiej, w ramach cyklu spotkań pt. „Lata przykute do pola 1914-1918” (Léta do pole okovaná 1914-1918) zorganizuje kolejną konferencję naukową poświęconą setnej rocznicy I wojny światowej. Ta druga międzynarodowej konferencji, odbędzie się pod hasłem „Rok 1915 – nowi wrogowie, nowe wyzwania” (1915 – noví nepřátelé, nové výzvy) w dniach od 22 do 24 września 2015 r.
W zaproszeniu do udziału w konferencji jej organizatorzy napisali m.in.: „Zmagania 1914 roku pod wieloma względami wykazały, jak inna będzie to wojna od dotychczasowych. Walczącym armiom i państwom towarzyszyła niespotykana dotąd rywalizacja na zapleczu frontów, ukierunkowana na wynalezienie coraz bardziej wyrafinowanych środków technicznych i taktycznych, mających przyczynić się do pokonania wroga. Działania wojenne przeniosły się z frontów na ich tyły, gdzie niszczące ramiona wojny ogarniały stopniowo całe społeczeństwa.
Nie pojawili się nowi nieprzyjaciele na polach walki, za to sama wojna stwarzała coraz więcej zjawisk wrogich życiu człowieka w jego codziennej egzystencji. I one to niosły ze sobą, zarówno dla państw uczestniczących w konflikcie, jak przede wszystkim dla ich obywateli, wyzwania dotąd nieznane i to we wszystkich płaszczyznach istnienia”.

Przygotowywana konferencja koncentrować się więc będzie na wydarzeniach z 1915 r. Dzięki szerokiemu spektrum tematów poruszanych w wystąpieniach, badaczy z różnych dyscyplin, podjęta zostanie próba nakreślenia wieloaspektowego obraz kolejnego rok Wielkiej Wojny. Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania różnych projektów badawczych i dokumentacji związanych z I wojną światową, np. edycji źródeł, ich digitalizacji, tworzenia baz danych i innych aplikacji elektronicznych, przeglądu literatury itd.
Organizatorzy proszą o przesyłanie streszczeń planowanych wystąpień, wraz z krótkim CV autora, do 20 czerwca 2015 pod adres: konference@vhu.cz Teksty referatów planuje się wydać w odrębnej publikacji. Konferencja odbędzie się w siedzibie czeskiego Parlamentu. Językami konferencyjnymi będą: czeski, angielski i niemiecki.

Więcej:

ČAS, Konference „1915 – noví nepřátelé, nové výzvy“ – výzva k zasílání příspěvků

Vojenský historický ústav Praha

oprac. Ivo Łaborewicz
AP O/Jelenia Góra