WŁOCHY: Schematy struktury danych dla Państwowego Systemu Archiwistyki

Centralny Instytut Archiwów (Instituto Centrale per gli Archivi) opublikował techniczne wytyczne dla baz danych archiwów włoskich, które będą obowiązywały w Państwowym Systemie Archiwistyki (Sistema Archivistico Statale- dalej SAS) Jest to jeden z modułów Systemu Archiwistyki Narodowej (Sistema Archivistico Nazionale- SAN. Dokument  okresla funkcje, które charakteryzują relacje pomiędzy komponentami tworzącymi software baz danych. Sam system SAS posiada bardzo bogatą dokumentację na specjalnej stronie internetowej prowadzonej przez Centralny Instytut Archiwistyki.
Opublikowany dokument: Sistema Archivistico Statale. Tracciato e corrispondenza Standard. Versione 1.00, 05/05/2015 (System Archiwistyki Państwowej. Standard wyznaczników i relacji, wersja 1.00) został zaaprobowany 5 maja 2015 r. przez dyrektora Centralnego Instytutu Archiwów panią Marinę Gianetto. Zawiera na 184 stronach i w 2035 rekordach mapowanie struktur baz danych. Mapowane są pola SAS z SAN i standardami Międzynarodowej Rady Archiwów (począwszy od ISDIAH, poprzez ISAAR(CPF) do ISAD(G). Każdemu mapowanemu rekordowi przynależne są atrybuty, których jest 10 (pole obowiązkowe, alternatywnie obowiązkowe, fakultatywne, powtarzalne, pole kontroli słownikowej oraz pola typologii: daty, charakteru (cechy), tekstu, liczby i oznaczone flagą). Niektóre pola posiadają więcej niż jeden atrybut, a inne nie posiadają go wcale.

Systemu SAS wchodzą wyżej wymienione trzy standardy MRA, które mapowane są dosystemu SAN i norm międzynarodowych w następujący sposób:
SAS->CAT_SAN->ISDIAH
SAS->SAN EAC-CPF->ISAAR(CPF)
SAS->SAN EAC-CPF->ISAD EAD
SAS->EAD CAT SAN->ISAD EAD
SAS->CAT_SAN->ISAD EAD
Wiele pól SAS i EAD mapowanych jest do pojedynczego elementu opisu ISAD(G), podobnie wiele pól SAS i SAN EAC-CPF trafia do jednego elementu ISAAR(CPF). Pomimo możliwości zawężenia opisu do elementów obligatoryjnych system SAS wykorzystuje wszystkie elementy standardów międzynarodowych  oraz EAD i EAC. Pozwoli to na bardzo szeroką jego interoperacyjność.

Sistema Archivistico Statale
Tracciato e corrispondenza Standard
Versione 1.00 05/05/2015

Dokumentacja systemu SAN

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław/O. Bolesławiec