POLSKA: V Konfrontacje archiwalne w Toruniu

W dniach 3-4 grudnia 2015 roku w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędą się V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne obradujące pod hasłem „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna”. Konfrontacjom towarzyszyć będzie II spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych.Program

Otwarcie 8.00

Sesja I (godzina 8.15 – 10.45; sala posiedzeń RWNH [C 0.39])

Waldemar Chorążyczewski (UMK), Archiwistyka lokalna, archiwistyka uniwersalna. Wprowadzenie do problemu
Rafał Kleśta – Nawrocki (UMK), Panarchiwizacja. Od lokalności do uniwersalności
Urszula Kowalczyk (AP w Warszawie), Recepcja francuskiej myśli archiwalnej w archiwistyce polskiej – przejaw uniwersalizacji dziedziny?
Hubert Wajs (AGAD), Theorie mit Praxis verbinden: Standardy ICA – tłumaczenie i wdrożenie (refleksje luźne)
Anna Laszuk (NDAP), Projekty narodowe i międzynarodowe czyli archiwistyka stosowana. W czym polska specyfika stanowi przeszkodę?

Sesja II (godzina 11.15 – 13.15; sala posiedzeń RWNH [C 0.39])

Alicja Kulecka (UW), Uniwersalne i lokalne – akta instytucji administracji centralnej i terenowej Królestwa Polskiego z lat 1815-1867
Anna Żeglińska (UWM), Uwagi o specyfice archiwistyki polskiej
Aliaksandr Bialiauski, Andrzej Łatuszkin, Aleksander Prudnikow (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku), Białoruska archiwalnateoria i praktyka: jedność realna czy wirtualna?
Paweł Gut (AP w Szczecinie), Tradycja metodyki archiwalnej pruskiej a opracowanie zasobu do 1945 roku archiwów państwowych ziem zachodnich i północnych

Sesja III A (godzina 14.15 – 16.15; sala posiedzeń RWNH [C 0.39])

Wiesława Kwiatkowska (UMK), Jeden model opracowania archiwalnego, różne odmiany. Przyczyny i ocena
Hanna Staszewska (AP w Poznaniu), Opis zasobu w archiwach, czyli jedna metodyka w wielu odmianach
Stanisław Błażejewski (AP w Bydgoszczy), Przystosowywanie opracowania archiwaliów do potrzeb użytkowników Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Wanda K. Roman (UMK), Archiwalny opis informacyjny – od lokalności do uniwersalizmu

Sesja III B (godzina 14.15 – 16.15; sala AB 0.09)

Hubert Mazur (AP w Kielcach), Uniwersalny monolit czy lokalna różnorodność? Od czego zależy charakter i jakość działalności edukacyjnej archiwów w teorii i praktyce?
Violetta Urbaniak (AP w Warszawie), Archiwa w edukacji, edukacja w archiwach
Magdalena Niedźwiedzka (UP KEN), Działalność edukacyjna w archiwach filmowych
Michał Serdyński (AP w Poznaniu), Promocja archiwum w mediach społecznościowych na przykładzie Archiwum Państwowego w Poznaniu

Sesja IV A (godzina 16.45 – 19.15; sala posiedzeń RWNH [C 0.39])

Elżbieta Czajka (AP w Łodzi), Specyfika „łódzkiej” archiwistyki na przykładzie rozwiązań wdrażanych przez pracowników Archiwum Państwowego w Łodzi przy gromadzeniu i porządkowaniu akt pofabrycznych
Tomasz Matuszak (AP w Piotrkowie Trybunalskim), Czy istnieje uniwersalna archiwistyka wojskowa?
Mateusz Zmudziński (Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej), Udostępnianie archiwaliów w archiwach kościelnych: podobieństwa i różnice
Roman Majka (Archiwum Zgromadzenia Michalitów w Markach), Specyficzne rodzaje archiwaliów wybranych zgromadzeń zakonnych z narzędziami archiwistyki polskiej
Marek Wojciechowski (Płock), Wartościowanie akt spraw sądowych

Sesja IV B (godzina 16.45 – 19.15; sala AB 0.09)

Agnieszka Rosa (UMK), Publiczność archiwów – zasada uniwersalna czy lokalna
Tomasz Czarnota (UMCS), Pod parasolem ochronnym czy na krótkiej smyczy? Możliwe drogi rozwoju archiwistyki społecznej w Polsce
Magdalena Wiśniewska (UMK), Badania archiwów społecznych: w poszukiwaniu „lokalnych archiwistyk”
Katarzyna Woch (KUL), Specyfika gromadzonych materiałów archiwalnych w archiwach społecznych
Katarzyna Ziętal (Ośrodek KARTA), Standaryzacja archiwistyki społecznej. Opracowanie zbiorów AS-ów

Piątek, 4 grudnia, Collegium Humanisticum UMK

Sesja V (godzina 8.00 – 10.30; sala posiedzeń RWNH [C 0.39])

Rafał Galuba (UAM), Uniwersalny charakter Ustawy archiwalnej z 1983 r.
Marek Konstankiewicz (UMCS), Wybrane aspekty międzynarodowe polskiego prawa archiwalnego
Krzysztof Syta (UMK), Nazewnictwo zespołów archiwalnych proweniencji prywatnej w archiwach państwowych
Paweł E. Weszpiński (Muzeum Warszawy), Kartosemiotyczna zasadność istnienia archiwistyki lokalnej
Elżbieta Galik (AP we Wrocławiu), Archiwistyka, a cóż to takiego?
Monika Cołbecka (UMK), Archiwistyka eksperymentalna

Sesja VI (godzina 11.00 – 13.00; sala posiedzeń RWNH [C 0.39])

Łukasz Karolewski (NAC), Szanse i zagrożenia crowdsourcingu w opracowywaniu fotografii
Piotr Bewicz (UMK), Zwrot archiwalny. Fenomen archiwum we współczesnej humanistyce
Łukasz Lipiński (UMK), Archiwum jako „aktor-sieć”. O praktyce badawczej w perspektywie nowego kierunku w socjologii wiedzy
Hadrian Ciechanowski (AP w Toruniu), O spuściźnie inaczej, czyli nieśmiertelność zamknięta w archiwaliach

Konferencji towarzyszy wystawa archiwalna w Archiwum Państwowym w Toruniu pt. „Ciemna strona życia” (wystawa otwarta będzie dla zwiedzających od 3 grudnia 2015 r. w dni powszednie w godz. 8.30 – 14.30).

V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Toruń, Collegium Humanisticum UMK, ul. W. Bojarskiego 1

===============================================================

II Forum Edukatorów Archiwalnych
4 – 5 grudnia 2015 r.
Toruń, Collegium Humanisticum UMK, ul. W. Bojarskiego 1

Piątek, 4 grudnia, Collegium Humanisticum UMK

13.00 zwiedzanie wystawy archiwalnej pt. „Ciemna strona życia” w Archiwum Państwowym w Toruniu (pl. Rapackiego 4)
14.15 rozpoczęcie spotkania (Collegium Humanisticum UMK): wystąpienia i dyskusja
Joanna Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Edukacja w przestrzeni miejskiej – refleksja dydaktyczna
Agnieszka Gumińska (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN KŚZpNP w Gdańsku), Gry miejskie w pracy historyka
Bartosz Pawlak (Uniwersytet Opolski), Tarnów ’46 jako przykład larpa osadzonego w realiach historycznych
16.00 przerwa kawowa
16.30 wystąpienia i dyskusja:
Hanna Krajewska (PAN Archiwum w Warszawie), Miejska gra terenowa zorganizowana podczas Piątego Warszawskiego Pikniku Archiwalnego
Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Gra miejska „Kapsuła czasu” – projekt, promocja, organizacja
17.30 dyskusja podsumowująca

Sobota, 5 grudnia, Collegium Humanisticum UMK

9.00 wystąpienia i dyskusja:
Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu), Smok, wisielec i zawalona wieża – o organizacji happeningów w Archiwum Państwowym w Opolu
Justyna Górska (Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku), Malbork śladami przeszłości – gra miejska jako forma niekonwencjonalnej lekcji historii
Grażyna Tyrchan i Marek Szczepaniak (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie), Możliwości wykorzystania gry miejskiej jako metody edukacyjnej do popularyzacji zasobu archiwalnego
10.30 przerwa kawowa
11.00 wystąpienia i dyskusja:
Hubert Mazur (Archiwum Państwowe w Kielcach), Formy działalności edukacyjnej archiwów i ich odbiorcy – środowisko oświatowe
Agnieszka Rosa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Formy działalności edukacyjnej archiwów i ich odbiorcy – otoczenie społeczne
12.00 dyskusja podsumowująca