ROSJA: „Rosja-Niemcy: od konfrontacji do współpracy. Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej” – wspólna wystawa rosyjsko-niemiecka

10 listopada 2015 r. w kompleksie wystawowym Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie otwarto rosyjsko-niemiecką wystawę pt. „Rosja-Niemcy: od konfrontacji do współpracy. Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej”. Organizatorami wystawy są: Federalna Agencja Archiwów Rosji, Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Państwowe Muzeum Historyczne w Moskwie, Niemiecko-Rosyjskie Muzeum Berlin-Karlshorst (Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst).
Wystawa opowiada o stosunkach politycznych, gospodarczych, humanitarnych i kulturalnych między ZSRR a Niemiecką Republiką Demokratyczną, ZSRR a Republiką Federalną Niemiec, wreszcie Federacją Rosyjską a zjednoczonymi Niemcami, od 1945 do 2015 roku. Ekspozycję otwiera dokument kapitulacji Niemiec z 8 na 9 maja 1945 r.; pokazano dokumenty konferencji w Jałcie i Poczdamie, procesu w Norymberdze, działań władz sowieckich w Niemczech i utworzenie dwóch państw niemieckich – NRD i RFN itd. Szczególnie interesujące są dokumenty dotyczące kryzysów berlińskich w latach 1949, 1953 i 1961 oraz budowy muru berlińskiego (1961). Znaczące miejsce w ekspozycji zajmują stosunki wzajemne między dwoma krajami socjalistycznymi – ZSRR i NRD: m.in. utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, pobyt na terytorium NRD Zachodniej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej i jej późniejsze wycofanie, czy otwarcie w Moskwie sklepu z towarami z NRD pod nazwą „Leipzig” (1965). Z czasów współczesnych, prezentowane są m.in. dokumenty dotyczące budowy gazociągu „Nord Stream” w 2005 r.

W części multimedialnej wystawy można obejrzeć materiały audiowizualne m.in. z wizyty kanclerza Konrada Adenauera w Moskwie w 1955 r., z historycznego meczu piłki nożnej pomiędzy ZSRR i RFN (1955) czy z dni upadku muru berlińskiego (1989).
Na wystawie udostępniono także fragmenty filmów pokazujących ewolucję wizerunku Niemców w kinie radziecki i rosyjskim w całym XX wieku.
Zamiarem organizatorów wystawy jest propagowania wspólnych punktów odniesienia pamięci historycznej, podkreślając momenty wzajemnego zrozumienia, przy utrzymujących się różnicach w ocenie niektórych wydarzeń z przeszłości.
Wystawa w Moskwie dostępna jest do 18 stycznia 2016 r.; jednocześnie w Berlinie trwa analogiczna wystawa, w Martin-Gropius-Bau.

Więcej: «Россия – Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны»

Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur Zusammenarbeit

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica