CZECHY: Wystawa kart pocztowych w Příbramie

Okręgowe Archiwum Państwowe w Příbramie (Státní okresní archiv Příbram) w ostatnich dniach zorganizowało i serdecznie zaprasza, do odwiedzenie interesującej wystawy pt. „Tysiąc pozdrowień z Příbramu – widoki miasta na historycznych pocztówkach, medalach i obrazach” (Tisíc pozdravů z Příbrami – podoby města na historických pohlednicích, medailích a obrazech), która została otwarta przez burmistrza miasta Jindřicha Vařeka dnia 26 maja 2016 r. w salach wystawowych na II piętrze Galerii Františka Drtikola. Uroczysty wernisaż został uświetniony występem zespołu „Cirkus Hulata”.

Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 800-lecia miasta Příbram. Pokazano na niej ponad 700 kart pocztowych, z których najstarsze pochodzą z lat 60. XIX w., a najmłodsze z połowy XX stulecia. W ten sposób udało się zobrazować przemiany, jakie w wyglądzie, zabudowie i obyczajach panujących w mieście, zachodziły na przestrzeni ponad 100 lat. Oglądać można nieistniejące od dawna całe ulice i place, jak np. plac Karola (Karlova náměstí – dziś Ryneček), czy początki wytyczania ul. Pilzneńskiej. Widać również zabudowania szkoły górniczej i wiele innych obiektów w ich dawnej, pierwotnej postaci. Oprócz czarnobiałych i kolorowych kart pocztowych pokazano tu również liczne, wyobrażające miasto i jego budowle, medale pamiątkowe, przygotowane przez miejscowy oddział Czeskiego Towarzystwa Numizmatycznego (Česká numismatická společnost). Ponadto udostępniono publiczności obrazy, rysunki i grafiki artystów, którzy w swoich działach uwiecznili Příbram. Są to m.in. prace takich twórców, jak: Karel Hojden, Karel Schadt, Jan Čáka i inni.
Dzięki współpracy z Okręgowym Archiwum Państwowym cennym uzupełnieniem wystawy stały się stare fotografie miasta z drugiej połowy XIX w., a także pochodzące z różnych okresów plany miasta, jego dzielnic, poszczególnych ulic, a także pojedynczych parcel oraz projektów poszczególnych budynków.
Na wystawie można zakupić album z prezentowanymi kartami pocztowymi oraz ich opisem, w okazjonalnej cenie 550 koron. Wystawa będzie czynna niemal przez całe wakacje, bo do dnia 21 sierpnia 2016 r.

Więcej:

pribram.cz : V galerii dnes začíná výstava pohlednic a obrazů z Příbrami

pribramzije.cz : „Tisíc pozdravů z Příbrami“

pribramsko.eu : Tisíc pozdravů z Příbrami – podoby města na historických pohlednicích, medailích a obrazech

Galerie Františka Drtikola Příbram: TISÍC POZDRAVŮ Z PŘÍBRAMI

oprac. Ivo Łaborewicz
Archiwum Państwowe O/Jelenia Góra