ROSJA: „Kobiety na wojnie”

Kolejny edukacyjny projekt internetowy Rosyjskiego Państwowego Archiwum Nagrań Dźwiękowych (RGAFD), tym razem poświęcony kobietom i ich udziałowi w II wojnie światowej, a ściślej: w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, którym to terminem historiografia radziecka i rosyjska określają okres II wojny – od ataku Niemiec na ZSRR w dniu 22 czerwca 1941 r. (operacja „Barbarossa”) do 9 maja 1945 r., która w ZSRR i obecnie w Rosji obchodzony jest jako Dzień Zwycięstwa.

Do publikacji w ramach projektu wybrano fragmenty wspomnień 38 kobiet, których losy były związane z wojną: kobiet-pilotów, nawigatorów, partyzantów, snajperów, zwiadowców, ale także więźniarek hitlerowskich obozów i zwykłych pracownic frontowego zaplecza, bo przecież nawet wojenne życie nie kończyło się na linii ognia. Biografie porażają dramatyzmem losów, a nagrane wspomnienia – prostotą, z jaką ich bohaterki wypowiadają się o swojej codzienności w czasach wojny.

Nagrania uzupełnione są fotografiami i notami biograficznymi, jak również sygnaturami archiwalnymi z zasobu RGAFD. Ciekawostką dla nas jest kilkuminutowe nagranie wystąpienia (w języku rosyjskim) Wandy Wasilewskiej, przedstawionej w opisie jako „polska i sowiecka pisarka, poetka, dramaturg, scenarzystka i działaczka społeczna”, z 7 stycznia 1942 r., o okrucieństwach niemieckich najeźdźców w miejscowości Tim w obwodzie kurskim.

Więcej:
Интернет-проект «Женщины на войне»

ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica