MRA: Podsumowanie Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Seulu

W formie listu otwartego, skierowanego do światowej wspólnoty archiwistycznej, David Fricker Przewodniczący Międzynarodowej Rady Archiwów i Sang- Jin Lee Prezydent Archiwów Państwowych Republiki Korei, dokonali podsumowania Międzynarodowego Kongresu Archiwów, który odbył się w dniach 5- 10 września 2016 r. w stolicy Korei południowej Seulu. Tekst zatytułowano „Archiwa, Harmonia i Przyjaźń lub jak podtrzymać ducha Seulu”.

Zalecono, na najbliższe cztery lata, podjęcie jedenastu działań zgromadzonych w pięciu blokach, nazwanych ścieżkami.

Pierwsza ścieżka, to uznanie wagi archiwów jako źródła informacji we współczesnym świecie. Położenie akcentu na fakt, że archiwa posiadają wiedzę unikatową i niezastąpioną w dziedzinach takich jak: własność intelektualna, dostęp do informacji z jednej strony, a ochrona danych z drugiej. Otwarte rządy powinny w pełni korzystać z zasobu archiwów i ich doświadczeń.

Ścieżka druga obejmuje obszar elektronicznego zasobu archiwalnego. MRA zaleca mobilizację środowisko archiwistycznego, w ramach organizacji, celem wypracowania jak najlepszych norm i dobrych praktyki związanych z postępowaniem z dokumentacją elektroniczną. Wskazano tu na rozwijany projekt PERSIST. Wskazano także na konieczność wzmocnienia dialogu pomiędzy członkami MRA w zakresie promowania demokratyzacji w dostępie do zasobów archiwalnych dla wszystkich.

Ścieżka trzecia obejmuje zagadnienia finansowania i rozwoju, w sposób trwały, polityki wobec zasobów ludzkich. Zalono zachowanie wrażliwości i wyczulenia na tworzenie modeli ekonomicznych pozwalających na wdrażanie infrastruktury cyfrowej w archiwach. Celem kształcenia archiwistów zapewnienie, za pośrednictwem Komisji Programowej  MRA (PCOM), dostępu do jak najlepszych narzędzi e-learningowych, z zachowaniem respekt wobec różnorodności kultur i języków.

Ścieżka czwarta obejmuje wsparcie dla strategicznych inicjatyw międzynarodowych. W pierwszym rzędzie o podjęcie działań zachęcające państwa członków MRA do uwzględniania zaleceń UNESCO w sprawie dziedzictwa dokumentalnego, a zwłaszcza do udziału w programie Pamięć Świata oraz w inicjatywie Open Government Partnership – OGP (Partnerstwo Otwartego Rządu). W obszarze czwartym znalazło się także wskazanie dla podjęcia działań, których celem jest przyciągnięcie do MRA nowych członków i odbiorców treści i idei organizacji.

Ścieżka piąta to wzmocnienie współpracy międzynarodowej poprzez wsparcie programu dla Afryki realizowanego w ramach Fundusz na rzecz Rozwoju Międzynarodowego Archiwów (Fund for the International Development of Archives – FIDA) oraz wzmocnienia współpracy z siostrzanymi organizacjami pozarządowymi jak: Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA), Międzynarodowa Rada Muzeów (International Council of Museums – ICOM), Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS).

Tekst zaleceń podsumowujących kongres w Seulu ukazał się na stronie MRA w czterech językach: angielskim, francuskim, koreańskim i chińskim.

Tekst: Archiwa, Harmonia i Przyjaźń: lub jal podtrzymać ducha Seulu

Na temat projektu PERSIST

Na temat omawianej rezoucji MRA na stronach NDAP

Udział przedstawicieli Polski w kongresie (strony NDAP)

oprac.:

Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec