Czechy: XVIII konferencja „Archiwa, biblioteki, muzea w cyfrowym świecie 2017”

Mające już blisko 20 letnią tradycję spotkania archiwistów, bibliotekarzy oraz muzealników, w corocznej debacie o nowoczesnych technikach zapisu cyfrowego, zwłaszcza digitalizacji zbiorów, jakie odbywają się w Pradze, będą kontynuowane także w tym roku w ramach dorocznej konferencji, którą organizują: Związek Bibliotekarzy i Pracowników Informacji Naukowej Republiki Czeskiej (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR),, Archiwum Narodowe (Národní archiv) oraz Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (Národní knihovna ČR).
Tym razem konferencja odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2017, tradycyjnie już w sali konferencyjnej Archiwum Narodowego w Pradze (Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec). Jej obrady będą poświęcone problematyce współpracy archiwów, bibliotek, muzeów i galerii oraz wszystkich innych instytucji gromadzących zabytki kultury i przeszłości, przy wykorzystywaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych dla ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego.

Zainteresowani wystąpieniem z naukowymi referatami mogą swoje propozycje zgłaszać do 30 września 2017 r. (podając tytuł oraz krótkie omówienie) na adres: vit.richter@nkp.cz
Opłata konferencyjna w wysokości 400 koron będzie pobierana przy rejestracji uczestników konferencji tuż przed jej rozpoczęciem.
Ostateczny program konferencji zostanie zaprezentowany w październiku 2017 r., a rejestrować można się już dziś pod adresem bedriska.stepanova@nkp.cz , lub za pośrednictwem elektronicznego formularza.

Więcej:

18. KONFERENCE ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2017

SKIP: 18. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017

Oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze