CZECHY: Tragiczna śmierć dyrektor Archiwum Miejskiego w Ostrawie – Blaženy Przybylovej

Dnia 31 października 2017 r. w Ostrawie, na skrzyżowaniu ulic Sokolská třída i Na Hradbách pod kołami trolejbusu zginęła tragicznie archiwistka Blažena Przybylová – dyrektor Archiwum Miasta Ostrawy, była wiceprezes Stowarzyszenia Czeskich Archiwistów (w latach 2002-2008), laureatka medalu „Za Zasługi dla Czeskiej Archiwistyki”, autorka wielu publikacji, wystaw i przedsięwzięć popularyzatorskich.

PhDr. Blažena Przybylová urodziła się 7 marca 1952 r. w Ostrawie, gdzie też w 1970 r. ukończył szkołę średnią (Matice gymnázium), po czym podjęła studia archiwalne na Wydziale Filozoficznym ówczesnego Uniwersytetu im. Jana Evangelisty Purkyněgo w Brnie, które ukończyła w 1975 r. Po uzyskaniu magisterium podjęła pracę w Powiatowym Archiwum Państwowym w Blansku (Okresním archivu v Blansku). W 1977 r. została kierownikiem archiwum Hut i Stalowni w Bohuminie (Železárny a drátovny Bohumín), gdzie pracowała do 1992 r. W 1993 r. przeszła do pracy w Archiwum Miasta Ostrawy, gdzie w 1995 r. mianowano ją dyrektorem. Przyczyniła się znacznie do rozbudowy, unowocześnienia oraz wzrostu znaczenia tej placówki. W 2013 r. była jednym z głównych organizatorów 15 Krajowej Konferencji Archiwistów Czeskiej Republiki. W ostatnich miesiącach organizowała obchody 750-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o mieście, co zaowocowało wydaniem kilku publikacji książkowych. Ostatnią z nich był encyklopedyczny podręcznik „Ostrawa w datach” (Ostrava v datech).

Blažena Przybylová była doskonałym negocjatorem, bardzo lubianym szefem, odważnym historykiem, odsłaniającym mroczne rozdziały z historii, zwłaszcza najnowszej, miasta wbrew wielu wpływowym osobom, została entuzjastyczną współzałożycielką lokalnego stowarzyszenia miłośniczego „Za krásnou Ostravu”. Wspierała działania archiwalnej grupy Wyszehradzkiej. Była też wielkim przyjacielem Polski i polskich archiwistów, dobrze znała nasz język. Współpracowała zwłaszcza z Archiwum Państwowym w Katowicach i jego oddziałami, ale również ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Prezydent miasta Ostrawy wspominał ją tymi słowami: „Zupełnie nieoczekiwanie opuściła nas wspaniała kobieta, jeden z najlepszych ekspertów w dziedzinie archiwistyki, autorka i współautorka licznych książek naukowych, publikacji, wystaw, doskonały szef, a przede wszystkim wielki, znakomity człowiek, która była w stanie swój zapał, swoje marzenia i wizje wcielić w czyn i urzeczywistnić. Kochała Ostrawę, a w tym roku, z właściwą sobie energią pracowała przy przygotowaniach i realizacji 750. rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o naszym mieście. Ja sam bardzo ją podziwiałem i bardzo ją lubiłem. Wyrażam głębokie współczucie dla wszystkich członków rodziny, przyjaciół i znajomych. Będzie nam Jej bardzo brakowało”.

Ostatnie pożegnanie odbyło się w kościele Najświętszej Panny Maryi w Ostrawie w dzielnicy Mariánské Hory, we wtorek 7 listopada 2017 r. o godzinie 14:00. Blažena Przybylová pozostanie na zawsze w naszej pamięci, pamięci wszystkich ostrawian i archiwistów.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze

Więcej na:

https://moravskoslezsky.denik.cz/nehody/zena-v-ostrave-neprezila-stret-s-trolejbusem-20171101.html

http://cesarch.cz/blog/2017/11/01/nekdejsi-mistopredsedkyne-cas-blazena-przybylova-vcera-v-ostrave-tragicky-zahynula/

https://amo.ostrava.cz/cs

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/zemrela-blazena-przybylova

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bla%C5%BEena_Przybylov%C3%A1

https://amo.ostrava.cz/cs/z-dejin-archivu/blazena-przybylova

https://www.databazeknih.cz/zivotopis/blazena-przybylova-85747

http://www.ostravan.cz/43938/zemrela-reditelka-archivu-blazena-przybylova-ostrava-prisla-o-diplomatku-ktera-narovnavala-pokrivene-dejiny/