ROSJA: rosyjsko-białoruskie forum archiwalne w Nowogrodzie Wielkim

W dniu 3 października 2018 r. w siedzibie gubernatora Obwodu Nowogrodzkiego w Nowogrodzie Wielkim (w północno-zachodniej Rosji) miało miejsce spotkanie archiwistów Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Delegacji rosyjskiej przewodniczył szef Federalnej Agencji Archiwalnej Andriej Nikołajewicz Artizow, białoruskiej – kierownik Departamentu Zarządzania Archiwami i Dokumentacją Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białoruś Wiktor Josifowicz Kurasz.
Spotkania szefów służb archiwalnych i archiwów państwowych, których celem jest wymiana doświadczeń zawodowych i najnowszych rozwiązań metodologicznych oraz omawianie kwestii współpracy w dziedzinie archiwów, odbywają się corocznie, na zmianę w każdym z dwóch krajów. Tegoroczne spotkanie było poświęcone cyfryzacji dokumentów archiwalnych, a wystąpienia na forum dotyczyły takich aktualnych zagadnień, jak organizowanie odbioru dokumentów elektronicznych, zapewnienie długoterminowego przechowywania i przechowywania dokumentów w formie elektronicznej, organizowanie procesu technologicznego digitalizacji dokumentów archiwalnych, tworzenie i przechowywanie cyfrowych kopii dokumentów audiowizualnych, korzystanie z kopii cyfrowych w czytelni archiwum.

Odbyło się również wspólne posiedzenie kolegiów Federalnej Agencji Archiwalnej Federacji Rosyjskiej i Departamentu Zarządzania Archiwami i Dokumentacją Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białorusi, poświęcone problemom finansowym, organizacyjnym i technicznym z tworzeniem zasobu kopii bezpieczeństwa unikatowych i szczególnie cennych dokumentów z narodowych zasobów archiwalnych Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi.
Na zakończenie, obie delegacje odwiedziły Archiwum Państwowe Historii Najnowszej Obwodu Nowogrodzkiego oaz Centrum Odnowy Malarstwa Monumentalnego Nowogrodzkiego Rezerwatu Muzealnego, zapoznając się z historycznymi zabytkami Wielkiego Nowogrodu.

Więcej: Российско-белорусский архивный форум состоялся в Великом Новгороде

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica