CZECHY: Międzynarodowa konferencja o wojnie trzydziestoletniej na ziemiach czeskich

Katedra Historii Instytutu Pedagogiki i Katedra Nauk Historycznych Instytutu Filozofii Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie z okazji 400 rocznicy wybuchu wojny trzydziestoletniej i 370 rocznicy pokoju westfalskiego oraz 400-lecia zdobycie Pilzna przez oddziały Mansfelda, organizuje w dniach 14-16 listopada 2018 r. międzynarodową konferencję naukową pod nazwą: Wojna trzydziestoletnia na Ziemiach Czeskich: czas, wydarzenia, ludzie, kultura.
W 2018 roku jest okresem rocznic kilka ważnych ważnych wydarzeń związanych z wojną trzydziestoletnią, zarówno jeśli chodzi o jej rozpoczęcie, tradycyjnie związane z trzecią defenestracją praską, jak i o zakończenie po długotrwałych rozmowach dyplomatycznych podpisaniem pokoju w westfalskich miastach Münster oraz Osnabrück. O tym największym nowożytnym konflikcie zbrojnym, który objął Święte Cesarstwo Rzymskie, i do którego stopniowo lub przynajmniej tymczasowo przystąpiło większości krajów europejskich, napisano już wiele książek i artykułów. Wciąż jednak istnieje wiele białych plam i pytań badawczych dotyczących tychże wydarzeń. Większość historyków do tej pory koncentrowała się przede wszystkim na wydarzeniach politycznych i wielkich bitwach, głównych postaciach, jak cesarski generał Albrecht von Wallenstein, król szwedzki Gustaw II Adolf lub francuski kardynał Richelieu, którzy wciąż fascynują pokolenia naukowców i pasjonatów dziejów. Jednak w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia życia codziennego w tych „burzliwych latach”. Uwaga badaczy koncentruje się na doświadczeniach wojennych ludności miejskiej i wiejskiej, na źródłach narracyjnych obejmujących lata 1618-1648, na zapomnianych postaciach oraz na ówczesnych działaniach kulturalnych.

Planowana konferencja chciałaby objąć wszystkie aspekty życia w trakcie wojny trzydziestoletniej na ziemiach czeskich i przedstawić wyniki stosowanych badań prowadzonych przez krajowych i zagranicznych naukowców (oczekujemy udziału badaczy z Polski, Austrii, Niemiec, Szwecji i Francji). Organizatorzy liczą na interdyscyplinarną dyskusję pomiędzy historykami, archeologami, historykami sztuki, specjalistami od antropologii historycznej, demografii, geografii, meteorologii, historyków literatury, dydaktyki i innych.
Konferencja odbędzie się w siedzibie Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie; opłata konferencyjna nie będzie pobierana. Oficjalnymi językami konferencyjnymi będą: czeski, polski, (słowacki), niemiecki, a wystąpienia będą tłumaczone z i na język niemiecki. Długość referatu nie powinna przekraczać 20 minut. Pisemne wersje artykułów, które pomyślnie przejdą proces recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie z bazy danych ERIH plus. Szczegółowy program konferencji dostępny jest już w Internecie.

Wiecej: Mezinárodní konference Třicetiletá válka v českých zemích na stronie Česká archivní společnost (ČAS).

Inne: ellevents.in Plzen i evenetbu

Oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze