MRA: 26 – 28 listopada 2018 Jaunde – doroczna konferencja MRA

Trwa własnie w stolicy Kamerunu Jaunde (ang.Yaounde, fr. Yaouné) doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów. Osią przewodnią jest hasło: Archiwa: zarządzanie, pamięć i dziedzictwo” (Archives : Governance, Memory and Heritage” / „Archives: Gouvernance, Mémoire et Patrimoine”).  ArchNet pisał o konferencji dwukrotnie: MRA: Kamerun gospodarzem dorocznej konferencji MRA i ICA: Doroczna konferencja w Yaounde -kilka słow o gospodarzach . Dnia 26 listopada nastąpiło oficjalne otwarcie konferencji przez premiera Kamerunu Philomon’a Yang. Po południu miał miejsce okrągły stół poświęcony problematyce panafrykańskiej określonej pod hasłem: zarządzanie dokumentacją w Afryce. W ramach powyższej problematyki odbyły się trzy warsztaty: 1. Bilans sytuacji archiwów na kontynencie afrykańskim, 2. Zrównoważony rozwój Narodów Zjednoczonych – instytucji odpowiedzialnej i otwartej, 3. Zarządzanie, pamięć i spuścizna. Warsztaty wieńczyła publiczna debata na temat programu dla Afryki.
Na dzień 27 listopada przewidziano dwie sesje warsztatowe. Odbył się okrągły stół pod hasłem: Cap Town 2003 – Yaounde 2018: Archiwa i prawa człowieka piętnaście lat później, sesja plenarna pot hasłem: „Zarządzanie, pamięć i spuścizna” oraz warsztaty: Seanse rozwoju kompetencji w archiwistyce i zarządzaniu dokumentacją. Po południu odbył się okrągły stół poświęcony rozproszonej spuściźnie archiwalnej: podejście do problemów i ich rozwiązanie.
Wieczór kończyła gala oficjalna. Na dzień 28 przewidziano kontynuację tematyki wiodącej na konferencji i odbył się seans techniczny: Stowarzyszenia archiwistów afrykańskich, afrykańskich branż regionalnych MRA i podstawy partnerstwa afrykańskiego i międzynarodowego.
Interesująco przedstawia się program kształcenia w zakresie przechowywania dokumentów cyfrowych zorganizowany w ramach „Programu dla Afryki” i „Programu kształcenia MRA”. Zaproponowany program objął następujące zaganienia: „Przegląd kultury cyfrowej społeczeństwa informacyjnego”, „Uwagi na temat autentyczności i wiarygodności archiwalnej dokumentacji cyfrowej”, „Kompetencje, aby identyfikować, oceniać i zarządzać zasobami cyfrowymi, czyli co zrobić z tym, co macie”, „Metody definicji, identyfikacji i zarządzania metadanymi”, Strategie zmniejszania kosztów przechowywania dokumentacji cyfrowej przez instytucje o ograniczonych zasobach”.
Każda z dorocznych konferencji MRA, gdziekolwiek byłaby organizowana, wnosi w świat współczesnej archiwistyki ładunek refleksji o trendach rozwojowych archiwistyki, a wymiana doświadczeń jest bezcenna.

Więcej: Strona konferencji

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec