SŁOWACJA: Konferencja z okazji 80. urodzin archiwisty Józefa Klački

Słowackie Stowarzyszenie Archiwalne zorganizowało w dniach 14-15 listopada 2018 r. w auli Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, konferencję naukową poświęconą swojemu członkowi – archiwiście PhDr. Jozefovi Klačkovi, z okazji jego 80. urodzin, pod hasłem „Królestwo jednego języka i moralności jest biedne i słabe – Wkład członków nie-słowackich grup etnicznych i narodowościowych w rozwój Słowacji”.
Konferencja poświęcona była archiwiście i historykowi PhDr. Josefowi Klački, byłemu dyrektorowi i długoletniemu pracownikowi Centralnego Archiwum Słowackiej Akademii Nauk (Ústredni archív SAV), który był przedstawicielem chorwackiej mniejszości na Słowacji i znacząco przyczynił się do poznania i badań nad zagadnieniami historycznymi dotyczącymi Chorwatów i ich osiedlenia się w zachodniej Słowacji. Tuż przed końcem studiów historycznych ze specjalnością archiwalną na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie w 1960 roku, rozpoczął on – od 1 czerwca 1959 roku – pracę w Archiwum Państwowym w Bratysławie jako zastępca dyrektora, pozostając na tym stanowisku do 1 kwietnia 1969 roku, kiedy to jego życie zawodowe połączyło się z Centralnym Archiwum Słowackiej Akademii Nauk. Pełnił w nim funkcję dyrektora w latach 1978-1999.

Jako członek Archiwalnej Rady Naukowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych miał swój udział tworzeniu ustawy archiwalnej. W swojej karierze pełnił funkcję członka Rady i Komitetu Naukowego SAV, również członka Słowackiej Rady Rządowej do spraw Mniejszości. Za swoją pracę i dokonania otrzymał Krzyża za Zasługi i Rozwój Archiwistyki Słowackiej, medal pamiątkowy Macieja Beli, nadany przez Słowacką Akademię Nauk, która nadało mu również, z okazji jego 50. i 60. urodzin, swoje medale pamiątkowe, zaś od Polskiej Akademii Nauk otrzymał Medal Stanisława Staszica.
W konferencji, weźzięło udział wielu wybitnych archiwistów i historyków z najważniejszych słowackich instytucji naukowych i badawczych, jak również badacze z Austrii, Ukrainy i Węgier.

Więcej: Program (PDF)

Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé

Slovenská historická spoločnosť pri SAV

Oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze

Słowacja. Konferencja z okazji 80. urodzin archiwisty Józefa Klački

Słowackie Stowarzyszenie Archiwalne zorganizowało w dniach 14-15 listopada 2018 r. w auli Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, konferencję naukową poświęconą swojemu członkowi – archiwiście PhDr. Jozefovi Klačkovi, z okazji jego 80. urodzin, pod hasłem „Królestwo jednego języka i moralności jest biedne i słabe – Wkład członków nie-słowackich grup etnicznych i narodowościowych w rozwój Słowacji”.

Konferencja poświęcona była archiwiście i historykowi PhDr. Josefowi Klački, byłemu dyrektorowi i długoletniemu pracownikowi Centralnego Archiwum Słowackiej Akademii Nauk (Ústredni archív SAV), który był przedstawicielem chorwackiej mniejszości na Słowacji i znacząco przyczynił się do poznania i badań nad zagadnieniami historycznymi dotyczącymi Chorwatów i ich osiedlenia się w zachodniej Słowacji. Tuż przed końcem studiów historycznych ze specjalnością archiwalną na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie w 1960 roku, rozpoczął on – od 1 czerwca 1959 roku – pracę w Archiwum Państwowym w Bratysławie jako zastępca dyrektora, pozostając na tym stanowisku do 1 kwietnia 1969 roku, kiedy to jego życie zawodowe połączyło się z Centralnym Archiwum Słowackiej Akademii Nauk. Pełnił w nim funkcję dyrektora w latach 1978-1999. Jako członek Archiwalnej Rady Naukowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych miał swój udział tworzeniu ustawy archiwalnej. W swojej karierze pełnił funkcję członka Rady i Komitetu Naukowego SAV, również członka Słowackiej Rady Rządowej do spraw Mniejszości. Za swoją pracę i dokonania otrzymał Krzyża za Zasługi i Rozwój Archiwistyki Słowackiej, medal pamiątkowy Macieja Beli, nadany przez Słowacką Akademię Nauk, która nadało mu również, z okazji jego 50. i 60. urodzin, swoje medale pamiątkowe, zaś od Polskiej Akademii Nauk otrzymał Medal Stanisława Staszica.

W konferencji, weźzięło udział wielu wybitnych archiwistów i historyków z najważniejszych słowackich instytucji naukowych i badawczych, jak również badacze z Austrii, Ukrainy i Węgier.

 

Oprac. Ivo Łaborewicz

AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze