NIEMCY: Współpraca północnych landów w zakresie magazynowania cyfrowych zasobów archiwalnych – Cyfrowe Archiwa Północy (DAN)

W coraz bardziej cyfrowym świecie powstaje coraz więcej cyfrowych dokumentów. Dlatego archiwa muszą nie tylko oceniać wartość danych cyfrowych generowanych przez władze, sądy i organy konstytucyjne, ale także trwale je chronić i archiwizować, w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane przez stulecia. Aby jak najlepiej sprostać tym wyzwaniom, kraje związkowe północnych Niemiec a wiec: Bremen, Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia-Anhalt i Szlezwik-Holsztyn, połączyły swoje siły, tworząc Kooperationsverbund „Digital Archiving North (DAN)„.

Podstawowym założeniem projektu  jest utworzenie wspólnego repozytorium cyfrowego dokumentów archiwów związkowych  obsługiwanych przez dostawcę usług IT. To rozwiązanie pozwala uniknąć tworzenia nadmiarowych lub inaczej redundantnych infrastruktur IT w krajach związkowych uczestniczących w projekcie, co również zmniejsza koszty niezbędne do realizacji tego działania. Dla każdego partnera konfigurowane jest osobne stanowisko, z którego każde działa na własnym serwerze.

W tworzenie wspólnych struktur wspomagających zabezpieczanie dla przyszłych pokoleń danych w postaci cyfrowej poprzez kooperację w ramach  DAN, od kilku lat szczególnie zaangażowany był, jako wiodące państwo federalne, Hamburg poprzez swoje archiwum związkowe Staatsarchiv Hamburg. Jednak symboliczna aktywacja całego sytemu miała miejsce w Magdeburgu, stolicy landu Saksonia-Anhalt, której dokonał  Holger Stahlknecht, minister spraw wewnętrznych tego kraju wiązkowego. Wspólne dla północnych landów repozytorium cyfrowe  działa od 1grudnia 2018. Pierwotnie jednak swoją działalność miało rozpocząć już w 2016 roku. Współpraca krajów związkowych powinna przynieść efekt synergiczny we współpracy merytorycznej  – zwłaszcza w zakresie koncepcji przyjmowania różnych rodzajów dokumentacji i jej ochrony.

Oto w jaki sposób senator Hamburga ds. Kultury i Mediów, dr Carsten Brosda, wypowiedział się w sprawie  DAN: „Od wielu lat archiwum wiązkowe w Hamburgu próbowało rozwiązać wyzwania jakie stawia cyfryzacja. Aby móc zrozumieć procesy zachodzące w naszym społeczeństwie również w przyszłości, konieczne było znalezienie sposobów na trwałe zachowanie coraz większej ilości cyfrowego materiału archiwalnego i udostępnienie go badaczom. Dzięki wspólnemu repozytorium cyfrowemu archiwa wiązkowe landów północnych, dysponują infrastrukturą organizacyjną i techniczną, aby zachować również zasoby archiwów cyfrowych. To dobrze, że udało się nam uzgodnić wspólne standardy i uzyskać efekt synergiczny „.

Ponadto kooperanci DAN, dołączyli w ten sposób do grupy DIMAG „DigitalMagazin „. Jest to system archiwizacji różnych typów cyfrowych archiwów używanych z powodzeniem od 2006 roku w Landesarchiv Baden-Württemberg, Bayern i Hessen.

Więcej: Staatsarchiv Hamburg beginnt im Verbund mit anderen Ländern mit der Archivierung digitaler Aufzeichnungen

Jolanta Leśniewska

AP Płock O/Kutno