CZECHY: Warsztaty archiwalno-historyczne dotyczące przemocy seksualnej w czasie II wojny światowej

Czeski odpowiednik polskiego IPN, czyli Instytut Badania Reżimów Totalitarnych (Ústav pro studium totalitních režimů) organizuje 29 maca 2019 roku konferencję i warsztaty naukowe dotyczące badań historycznych nad przemocą seksualną.
Chociaż badania historyczne w tym zakresie zintensyfikowały się w ostatnich latach, temat przemocy seksualnej w czeskiej historiografii nadal stanowi tak naprawdę białą plamę. Instytut chce to zmienić. Dlatego też, zgodnie z tezami Susan Brownmiller, amerykańskiej dziennikarki oraz znanej feministki, głoszącej że „gwałt jest wyrazem siły, a nie żądzy”, przygotowywał konferencję i warsztaty, mające stanowić swoiste wprowadzenie do tego zagadnienia. Jednodniowe warsztaty z udziałem dwóch badaczek, specjalizujących się w historii XX wieku: Niemki Reginy Mühlhäuser i Czeszki Anny Hájkovej (University of Warwick, Wielka Brytania), połączone zostaną wstępnym wykładem metodologicznym z trzema blokami warsztatów, prezentujących studia różnych przypadków wraz z refleksyjną pracą ze źródłami.

Zakres zainteresowania projektu obejmuje wkład w badania nad II wojną światową, jaki w szerokim tego słowa znaczeniu wniosła czeska i słowacka historiografia. Omówione zostaną sprawy dotyczące mniejszości narodowych i innych mniejszości, holokaust, wypędzenia itp. Organizatorzy zakładają, iż w warsztatach weźmie udział od 10 do 15 aktywnych uczestników, z których jednak maksymalnie czterech będzie miało możliwość zaprezentowania rezultaty swoich badań. Mają przy tym nadzieję, że warsztaty rozpoczną szereg spotkań ekspertów na ten temat, aby rozwinąć badania nad przemocą seksualną w czeskiej historiografii.
Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach należy przesłać do dnia 15 lutego 2019 roku. Należy w nim krótko przedstawić i wyjaśnić powody chęci udziału. W przypadku chęci zaprezentowania swoich dociekań, należy dołączyć streszczenie. Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów zakwaterowania i podróży, co należy zaznaczyć w formularzu wniosku. Na wszelkiej pytania Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować. Wniosek udziału i wszystkie pytania należy kierować na adres e-mail: kamila.kozichova@ustrcr.cz
Warsztaty odbędą się 29 marca 2019 roku w siedzibie Wydziały Wilozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze, Nám. Jana Palacha 2. Językiem obrad będzie angielski.

oprac. Ivo Łaborewicz
Archiwum Państwowe Oddział Jelenia Góra

Więcej na: ČAS – Ústav pro studium totalitních režimů zve na konference