CZECHY: Archiwistyczna konferencja o szkole

Czescy archiwiści i pedagodzy przygotowują w listopadzie 2019 roku konferencję na temat szeroko rozumianego szkolnictwa, na którą zapraszają już dzisiaj. Konferencja nosząca tytuł: „SZKOŁA, NAUCZYCIEL, UCZEŃ. Transformacje czeskiej szkoły w drugiej połowie XIX wieku” (ŠKOLA, UČITEL, ŽÁK s podtitulem Proměny české školy ve druhé polovině 19. století), odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2019 r. w Kolinie.

Skoła, nauczyciel, uczeń
logo konferencji

Pretekstem do tego spotkania naukowego jest 150. rocznica przyjęcia w monarchii austriackiej ustawy nr 62 z dnia 14 maja 1869 r. o zasadach nauczania w szkołach ogólnych. Obrady konferencji koncentrować się będą na konsekwencjach przyjęcia ustawy o oświacie w 1869 r., z podkreśleniem sekularyzacji i demokratyzacji edukacji. Planowane referaty powinny obejmować okres od konkordatu do 1918 r., oczywiście z koniecznymi wydarzeniami spoza tych ram chronologicznych. Obrady koncentrować się będą na rozwoju czeskiej oświaty w tych określonych ramach czasowych, starając się ukazać go na szerszym, zdefiniowanym nie tylko przez granice monarchii austro-węgierskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona szkoleniu nauczycieli, prasie fachowej, organizacjom nauczycielskim i pracy społecznej nauczycieli, tworzeniu się sieci szkół wiejskich i miejskich, rozwojowi metod nauczania itd.
Organizatorami konferencja są Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze, Powiatowe Archiwum Państwowe w Kolinie, Narodowe Muzeum Pedagogiczne i Biblioteka im. J. A. Komenskiego i Szkoła Podstawowa w Kolinie V, przy ul. Mnichovickiej 62. Przygotowano już wstępny program obrad, jak również dostępny jest elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz podstawowe informacje organizacyjne dotyczące obrad, dojazdu i zakwaterowania.

Więcej:

Pozvánka na konferenci ŠKOLA, UČITEL, ŽÁK s podtitulem Proměny české školy ve druhé polovině 19. století. 14.–15. 11. 2019 v Kolíně

Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra