FRANCJA: ADAMANT pierwsze podejście do udostępniania zasobów cyfrowych online

ADAMANT (Administration Des Archives et de leurs Métadonnées aux Archives nationales dans le Temps- Administracja Archiwów i ich Metadanych w Czasie w Archiwach Państwowych) jest uruchomionym w 2015 r. projektem, którego celem jest organizacja narzędzi i procedur w archiwach państwowych tak aby mogły one sprostać wyzwaniom cyfrowym. Projekt ma zapewnić ciągłość usług publicznych przez archiwa państwowe poprzez poprawę ochrony i dostępu do danych dostarczanych do archiwów przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi o przygotowanie całego obszaru zarządzania archiwami cyfrowymi jak, infrastruktura fizyczna i zapewnienie ochrony i dostępu do danych, przygotowania zintegrowanego oprogramowania oraz przygotowanie ludzi i metodyki postępowania. ADAMANT jest częścią szerszego projektu o nazwie VITAM archivage numérique.

Pod koniec 2018 r., po dwóch latach prac, uruchomiono nową platformę, której zadaniem jest wsparcie zarządzania natywnymi danymi cyfrowymi. Kolejne wersje 2 i 3 przewidziano do uruchomienia kolejno w 2019 i 2020 r.
Obecnie przygotowywany jest projekt uruchomienia witryny online umożliwiającej konsultacje (udostępnianie) online) zasobów cyfrowych. Wersja draft ma zostać przedstwiona w internecie do szerokiej konsultacji pod koniec 2019 r. Pełne uruchomienie przewidziano na rok 2020.

Więcej:

Archiver les données numériques

Lettre d’ADAMANT nr 3

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec