UKRAINA: Projekt internetowy „Krym to Ukraina”

Prezentacja projektu „Krym to Ukraina” (https://crimea-is-ukraine.org/ ) – internetowego banku materiałów archiwalnych, muzealnych, naukowych, dziennikarskich, edukacyjnych i informacyjno-analitycznych, potwierdzający bliski związek Krymu z Ukrainą kontynentalną, odbyła się 15 czerwca 2020 r. w centrum prasowym Ukraińskiego Centrum Mediów Kryzysowych w Kijowie. Celem projektu jest „stworzenie narracji o Krymie ukraińskim”. „Logika projektu polega na tym, że nie można przepisać historii. Jeśli istnieją udokumentowane dowody na to, że Krym jest Ukrainą, to żadna propaganda rosyjskich okupantów nie może tego zmienić ”- powiedział Andrij Bogdanowicz, zastępca szefa Regionalnej Administracji Państwowej w Chersoniu.
Inicjatorami projektu byli: szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow, ww. Andrij Bohdanowicz i redaktor naczelny gazety „Кримська світлиця” Andrij Szczekun.

Według szefa Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy, odchodzimy obecnie od „archaicznej praktyki, kiedy archiwiści działali jak cenzorzy i samodzielnie decydowali, które informacje są dostępne dla ogółu społeczeństwa, a które nie powinny być podawane do wiadomości publicznej. Jest to sowieckie podejście praktykowane we współczesnej Rosji, gdzie represjonowani są historycy i badacze, którzy ujawniają informacje „niebezpieczne” dla obecnego rządu. Misją archiwisty jest zapewnienie specjalistom i badaczom pełnego dostępu do materiałów. Myślimy, że społeczeństwo ukraińskie jest dojrzałe i potrafi wyciągać wnioski. Otwartość jest naszą siłą”.
Witryna jest tworzona we współpracy z Państwową Służbą Archiwalną Ukrainy i gazetą „Кримська світлиця”. Każdy, kto interesuje się historią Krymu, może dołączyć do projektu, dostarczając materiały informacyjne na odpowiednie tematy. Obecnie dostępne jest ponad 150 artykułów o dziedzictwie historycznym i kulturowym Półwyspu Krymskiego i życia jego mieszkańców, a także ponad 20 publikacji z unikatowymi dokumentami archiwalnymi i eksponatami muzealnymi z całej Ukrainy.

Więcej:

Крим — це Україна

В Україні запрацював інформаційний вебпортал «Крим – це Україна»

oprac.

Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica