CZECHY. Konferencja o nowożytnej Europie Środkowej

Już po raz czwarty Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Hradcu Králové organizują międzynarodową konferencję naukową dla historyków i archiwistów, tym razem pod hasłem „Trzy stulecia w sercu Europy (Czeskie i Europejskie społeczeństwo XVI – XVIII wieku)”, która odbędzie się w dniach 25–26 listopada 2020 roku.
Tradycyjnie głównymi organizatorami konferencji są doktoranci wspomnianego Wydziału Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Hradec Králové. Konferencja ma na celu umożliwienie spotkania się oraz prezentacji efektów badań historykom i archiwistom zajmującym się okresem nowożytnym, czyli od XVI do XVIII wieku. Jej organizatorzy mają nadzieję, iż przyniesie ona nowe spojrzenie na różne tematy i obszary historii „w sercu Europy”. Najchętniej przyjmowane będą wystąpienia poświęcone historii religii, polityki, ekonomii i kultury. Ze względu na przypadającą w tym roku rocznicę bitwy na Białej Górze (bitva na Bílé hoře – rozegrana 8.11.1620, będąca największą klęską czech i czeskich elit, której wynik zmieniał losy kraju), chętnie widziane będą również tematy poświęcone temu wydarzeniu.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja ta będzie idealną okazją do przyjaznego spotkania doktorantów, magistrantów i innych studentów lub osób zainteresowanych z ogółu społeczeństwa.
Konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla doktorantów, ale mogą w niej brać udział i przedstawić swoje dokonania również osoby z tytułem magistra, czy licencjata. Czas poszczególnych wystąpień na konferencji nie powinien przekraczać 20 minut.

Więcej: Tři staletí v srdci Evropy (Česká a evropská společnost 16.–18. století), doktorandská konference, 25.–26.11. 2020 v Hradci Králové

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra

Czechy. Konferencja o nowożytnej Europie Środkowej

 

Już po raz czwarty Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Hradcu Králové organizują międzynarodową konferencję naukową dla historyków i archiwistów, tym razem pod hasłem „Trzy stulecia w sercu Europy (Czeskie i Europejskie społeczeństwo XVI – XVIII wieku)”, która odbędzie się w dniach 25–26 listopada 2020 roku.

Tradycyjnie głównymi organizatorami konferencji są doktoranci wspomnianego Wydziału Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Hradec Králové. Konferencja ma na celu umożliwienie spotkania się oraz prezentacji efektów badań historykom i archiwistom zajmującym się okresem nowożytnym, czyli od XVI do XVIII wieku. Jej organizatorzy mają nadzieję, iż przyniesie ona nowe spojrzenie na różne tematy i obszary historii „w sercu Europy”. Najchętniej przyjmowane będą wystąpienia poświęcone historii religii, polityki, ekonomii i kultury. Ze względu na przypadającą w tym roku rocznicę bitwy na Białej Górze (bitva na Bílé hoře – rozegrana 8.11.1620, będąca największą klęską czech i czeskich elit, której wynik zmieniał losy kraju), chętnie widziane będą również tematy poświęcone temu wydarzeniu. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja ta będzie idealną okazją do przyjaznego spotkania doktorantów, magistrantów i innych studentów lub osób zainteresowanych z ogółu społeczeństwa.

Konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla doktorantów, ale mogą w niej brać udział i przedstawić swoje dokonania również osoby z tytułem magistra, czy licencjata. Czas poszczególnych wystąpień na konferencji nie powinien przekraczać 20 minut.

 

oprac. Ivo Łaborewicz

Archiwum Państwowe Oddział w Jeleniej Górze

Dodaj komentarz