Maria Frankel (1957-2020)

Maria Frankel (1957 - 2020)

Maria Frankel (1957 - 2020)

Maria Frankel

W dniu 7 listopada 2020 roku zmarła Maria Frankel, archiwistka i bibliotekarka, emerytowana wicedyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, z którym związała życie zawodowe.
Maria Frankel urodziła się w Gryficach w 1957 roku, tu też zdała maturę, a następnie studiowała historię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W szczecińskim archiwum pracowała od 1982 roku. W trakcie pracy zawodowej poszerzała wiedzę i umiejętności m.in. na studiach podyplomowych z archiwistyki, edytorstwa źródeł, a także bibliotekoznawstwa. Przez kilkanaście lat opiekowała się największą w regionie biblioteką Pomeraników, stanowiącą część zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie. Prowadziła również redakcję Szczecińskiego Informatora Archiwalnego (1985-2016), była redaktorem wydawniczym ponad 100 publikacji Archiwum Państwowego w Szczecinie (monografie, wydawnictwa źródłowe, prace popularno-naukowe).
W 1999 roku została kierownikiem Oddziału IV informacji i popularyzacji archiwalnej, a w latach 2007-2017 pełniła również funkcję wicedyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie.

W ramach popularyzacji wiedzy o zasobach archiwalnych animowała spotkania z młodzieżą szkolną, a także grupami regionalistów (np. środowiskiem miłośników historii ziemi łobeskiej czasopisma „Łabuź”), współtworzyła liczne wystaw archiwalne, m.in. Ducatus Pomeraniae. Świadectwa Historii Pomorza (Szczecin-Greifswald 1997), Skarby Archiwów Polskich (na IV Powszechny Zjeździe Archiwistów Polskich w Szczecinie w 2002), Żołnierze tułacze. Kolekcja Aleksandry i Mieczysława Białkiewiczów (Międzyzdroje 2006) czy Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie 1000-1648 (Kraków-Szczecin-Greifswald 2012-2013).
W kwietniu 2017 roku Maria Frankel przeszła na emeryturę. Mimo nieuleczalnej choroby żywo interesowała się życiem archiwalnymi (szerzej humanistycznym) Szczecina, współpracowała przy redakcji opracowań historycznych o regionie.

Paweł Gut
AP Szczecin