POLSKA: Archiwiści na Alei Autografów w Bydgoszczy!

Tablica autografów w Bydgoszczy

Tablica autografów w Bydgoszczy

W 675. rocznicę nadania praw miejskich Bydgoszczy odbyła się uroczystość odsłonięcia kolejnych Bydgoskich Autografów. Bydgoska Aleja Autografów tworzona jest od 2007 roku przy ulicy Długiej. Podpisy ambasadorów naszego miasta utrwalone zostają w formie płaskorzeźby na okolicznościowych tablicach. Raz do roku kapituła wybiera laureatów wyróżnienia. Uhonorowane zostają osoby, które w szczególny sposób swoją działalnością promują miasto w Polsce i na świecie.
W tym roku zgłoszonych zostało do nagrody ponad 30 kandydatur. Spośród nich wybrani zostali m.in. trzej historycy, archiwiści, długoletni pracownicy Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. 19 kwietnia swoje podpisy na ulicy Długiej odsłonili dr hab. Janusz Kutta, dr hab. Marek Romaniuk i Stanisław Błażejewski.

Laureaci tegorocznych Autografów zajmują się historią regionalną, a szczególnie bliskie są im tematy związane z dziejami Bydgoszczy. Jedną z ich najważniejszych prac jest siedmiotomowy Bydgoski Słownik Biograficzny, wydany w latach 1998-2006. Zawiera on biogramy 718 wybitnych bydgoszczan, przedstawicieli lokalnych władz rządowych i samorządowych, urzędników, duchownych różnych wyznań, nauczycieli, artystów i dziennikarzy, społeczników i filantropów, naukowców, lekarzy, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, wojskowych, przedsiębiorców, kupców, sportowców, rzemieślników i wielu innych, bez względu na narodowość i wyznanie.
zdjęcie tomu słownika [to może być już na dodatkowej stronie]

Bydgoski słownik biograficzny

Osoby te związane były z miastem nad Brdą będąc częścią jego historii. Często w jego obronie zmuszone były oddać życie. Słownik staje się w ten sposób podstawową skarbnicą wiedzy o bohaterach regionalnej historii dla nauczycieli realizujących w ramach różnych przedsięwzięć edukacyjnych tzw. ścieżki edukacji regionalnej. Materiały ze Słownika stanowią niejednokrotnie podstawę informacji na łamach środków masowego przekazu, gdy z racji zbliżających się rocznic wydarzeń historycznych, wspominana się ludzi z tymi rocznicami związanych.
W biogramach wymienieni są przy okazji członkowie rodzin przedstawianych osób, dzięki temu pozyskujemy podstawową wiedzę o kolejnych blisko pięciu tysiącach bydgoszczan. Wielu współczesnych odnajduje w Słowniku członków swoich rodzin, bliższych lub dalszych przodków, co przecież zawsze stanowi powód do dumy i pozwala budować własną tożsamość i trwalsze więzi rodzinne.
Niezwykła praca prowadzona przez panów Błażejewskiego, Kuttę i Romaniuka wydobywa z historii postaci często nam nieznane, a dla naszego miasta ważne, bez których Bydgoszcz nie rozwijałaby się tak prężnie przez stulecia. Dzisiaj to patroni ulic, szkół, instytucji, dzięki Bydgoskiemu Słownikowi Biograficznemu wiemy, kiedy żyli i czego dokonali w życiu.
Naszym Kolegom serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

Więcej: Bydgoszcz. Uroczyste odsłonięcie Bydgoskich Autografów 2021 na ul. Długiej

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Klapka
AP w Bydgoszczy