POLSKA: Kraków – konferencja „Archiwa Ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”


Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Archiwum Narodowe w Krakowie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Ministra Spraw Zagranicznych . Odbędzie się ona w dniach 16-17 września 2021 r. w Krakowie pt. „Archiwa Ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”.


Przedmiotem konferencji będzie analiza funkcjonowania archiwów o zasobie i zasięgu ponadnarodowym (organizacji międzynarodowych, związków wyznaniowych, instytucji kultury, instytucji unijnych i in.). Archiwa te przechowują dokumentację z różnych sfer życia współczesnych społeczeństw: mediów, kultury, gospodarki i religii, stanowiącą zarazem wspólne i uniwersalne dziedzictwo ludzkości. Przedstawiciele zaproszonych instytucji poszukiwać będą odpowiedzi na pytanie o rolę i zadania archiwum w procesie globalizacji systemów informacyjnych. Celem konferencji będzie zatem próba analizy współczesnych problemów działalności archiwów gromadzących, przechowujących, opracowujących i udostępniających zasób o charakterze ponadnarodowym. Część z takich archiwów działa w ramach instytucji o wielowiekowej tradycji i zasięgu globalnym, część natomiast powstała wraz z narodzinami nowoczesnych instytucji zjednoczonej Europy.

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Archiwa Ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”

Znajdą tam Państwo także bieżące informacje dla uczestników, sylwetki prelegentów oraz abstrakty wystąpień.

Konferencja będzie odbywała się w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultanicznie.

Konferencja planowana jest w formie stacjonarnej w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 (Pałac Krzysztofory – Muzeum Krakowa). W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej może ona odbyć się w trybie hybrydowym (zakładającym łączenie się z wybranymi uczestnikami w trybie on-line) lub zdalnym. Aktualne komunikaty zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji w zakładce: informacja dla uczestników.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem email: hubert.mazur@up.krakow.pl  
do dnia 31 lipca 2021 r. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.

Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej dyskusji!

Monika Cołbecka

Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie