NIEMCY: Zasoby Centralnego Archiwum Ksiąg Wieczystych w Kornwestheim dostępne online

Centralne Archiwum Ksiąg Wieczystych dla Badenii Wirtembergii w Kornwestheim (Grundbuchzentralarchiv- GBZA) zdigitalizowało historyczne księgi gruntowe z terenu gminy Baden-Baden z lat 1806-1900 i udostępnia je online na stronie Landesarchiv Baden-Württemberg.
GBZA, które istnieje od 2012 roku, jest oddziałem Sądu Okręgowego w Ludwigsburgu (Amtsgerichts Ludwigsburg) i jednocześnie oddziałem dla 13 sądów rejonowych, które od tego czasu prowadzą księgi wieczyste. Tutaj przechowywane są wszystkie papierowe księgi wieczyste, katastralne oraz  zbiory dokumentów dla tych urzędów. W trakcie reformy ksiąg wieczystych trwającej od 2012 do końca 2017 r. zlikwidowano łącznie 662 urzędów ksiąg wieczystych (Grundbuchämter) prowadzonych przez gminy Badenii- Wirtenbergii i skupiono je w 13 lokalizacjach. Do końca 2017 roku akta systematycznie przekazywane były do nowoutworzonego  archiwum, którego wielkość wynosi obecnie ponad 160 kilometrów. Organizacyjnie GBZA jest również oddziałem  Landesarchiv Baden-Württemberg.

W XIX wieku Baden-Baden było jednym z najbardziej renomowanych i ekskluzywnych  miejsc w Europie. Przeglądając księgi wieczyste, można natknąć się na znamienite nazwiska, takie jak bankier Bénazet, który prowadził kasyno w Baden Baden oraz wybudował tor wyścigowy w Iffezheim. Znajdziemy tu również dane dotyczące słynnego malarza Franza Xavera Winterhaltera,  śpiewaczki Pauline Viardot czy rosyjskiego pisarza Ivana Turgieniewa, którzy nabywali nieruchomości w Baden-Baden i dlatego figurują w rejestrach ksiąg gruntowych. Nawet królowa Wiktoria przez pewien czas posiadała tam majątek, jak również wiele innych znakomitych i wpływowych postaci ówczesnej Europy.
Akta ksiąg gruntowych Badenii obejmują przede wszystkim księgi gruntowe prowadzone w formie protokołów (zwane również protokołami kupna, księgami kupna i wymiany lub księgami gwarancyjnymi), księgi zastawów z załącznikami i skorowidzami oraz księgi inwentarzowe (prekursor późniejszych ksiąg parcelacyjnych) wraz z przynależnymi do nich rejestrami i aktami systemu ksiąg inwentarzowych, które powstały w trakcie badania gruntów. W Wirtembergii do historycznych dokumentów katastralnych należą w szczególności księgi własności, katastry budowlane, księgi przedpłat, rejestry przedpłat oraz księgi kupna z odpowiednimi załącznikami i wykazami. Księgi służebności tworzone od 1836 r.  mają w większości nadal znaczenie prawne, przez co mają charakter czynny. W Prusach już w latach 70tych  XIX w. przyjęto przepisy dotyczące ksiąg wieczystych, na których opiera się dzisiejsza księga wieczysta. Z tego powodu dla badań nad obszarem władanym przez Hohenzollernów interesujące są księgi gruntowe i księgi pomocnicze, które powstawały od 1850 roku oraz księgi gruntowe, które zostały dodane od 1872 roku.
Za pomocą rejestrów on-line użytkownicy w domu mogą prowadzić badania dotyczące tych dokumentów  lub wydać zlecenie takich badań archiwum. Dokumenty ksiąg wieczystych są nie tylko ważnym źródłem dla historii lokalnej, ale także źródłem dla badań rodzinnych i regionalnych. W zbiorach dokumentów do ksiąg znajdują się piękne szkice kartograficzne i architektoniczne, pieczęcie i autografy kontrahentów, stanowiące dodatkową wartość historyczną.

To dopiero początek procesu cyfryzacji i publikacji online – dotychczas opublikowano 10 tys. skanów – ogromnych zasobów GBZA – 160 kilometrów akt. Ile milionów to skanów….?

Na podstawie:  Welterbe-Stadt Baden-Baden: Grundbuchzentralarchiv Kornwestheim stellt Register der historischen Grundbücher online

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/ Kutno