CZECHY: Konferencja naukowa „Żołnierz i miasto”

Powiatowe Archiwum Państwowe w Kroměřížu (Státní okresní archiv Kroměříž) organizuje i serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Żołnierz i miasto” z podtytułem „Miasto i armia na Morawach w epoce nowożytnej (XVIII–XXI wiek)”, która odbędzie się dnia 7 października 2021 r. w tutejszym Muzeum Regionalnym.
Wojsko odgrywało istną rolę w dziejach wielu miast, także tych na Morawach. W niektórych z nich jest tak nadal. Przebywający w garnizonach żołnierze stanowili integralną część społeczności miejskiej i silnie wpływali na życie codzienne, rozwój gospodarczy, kulturalny oraz urbanistyczny tych miejscowości, zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Wiele miast dotknęły również wydarzenia różnych wojen, wiążące się z rezydencją własnych lub wrogich armii. Wybitni przedstawiciele wojska często wpływali na miejscowe życie społeczne.

W odniesieniu do historii wojskowości współczesna historiografia nie ogranicza się już wyłącznie do opisu kampanii, struktur wojskowych i techniki wojennej, ale stara się ściślej powiązać historię wojskowości z podejściem ekonomicznym, społecznym, historyczno-antropologicznym lub historią życia codziennego. Właśnie na tych aspektach koncentrować się będzie jednodniowa konferencja naukowa, przeznaczona dla historyków, archiwistów i wszystkich zainteresowanych historią, obradujących nad różnymi aspektami relacji wojska ze społeczeństwem małych i dużych miast na Morawach od XVIII wieku do dnia dzisiejszego. Konferencja jest organizowana przez Morawskie Archiwum Regionalne w Brnie – Państwowe Archiwum Powiatowe Kroměříž we współpracy z Muzeum Ziemi Kromieryskiej, Biblioteką Ziemi Kromieryskiej, Miasto Kroměříž oraz przez Katedrą Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. Patronat nad konferencją objęli: inż. Radim Holiš, wojewoda Kraju Zlińskiego i mgr Jaroslav Němec, burmistrz Kromierzyża.
Konferencja jest organizowana przez Morawskie Archiwum Ziemskie w Brnie i jego oddział Powiatowe Archiwum Państwowe w Kroměřížu we współpracy z Muzeum Ziemi Kromieryskiej, Biblioteką Ziemi Kromieryskiej, Miastem Kroměříž i Katedrą Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu.
W przypadku wydania przepisów rządowych związanych ze złą sytuacją epidemiologiczną, konferencja odbędzie się za pośrednictwem Internetu.
Organizatorzy określili terminy składania wniosków udziału w konferencji do dnia 20 września 2021 r., przy czym chęć udziału czynnego, z referatem, do dnia 31 sierpnia 2021 r. Sama konferencja zostanie podzielona na blok poranny i popołudniowy z przerwą na lunch. Wystąpienia nie powinny przekraczać 15 minut, przy maksymalny wielkości tekstu do 10 stron. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.
Od uczestników konferencji nie będzie pobierana żadna opłata. Parking dla gości znajduje się w budynku Muzeum Ziemi Kromieryskiej na Wielkim Rynku.
W sprawach związanych z konferencją należy kontaktować się z: Mgr. David Sobek, Moravský zemský archiv v Brně – SOkA Kroměříž, Velehradská 4259, 767 01 Kroměříž, e-mail: sobek@mza.cz, tel.: 573 333 832-34.

Więcej:

Muzeum Kroměřížska: Voják a město

Ceskoslovenska Obec Legionarska: Konference „Voják a město – Město a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.-21. století)”

Česká archivní společnost: Konference VOJÁK A MĚSTO (Kroměříž, 2021)

Knihovna Kroměřížska: Konference Voják a město 7.10.2021 v Kroměříži

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze