BIAŁORUŚ – wystawa: „Dzień 7 listopada – czerwony dzień w kalendarzu!”

W nocy z 25 na 26 października lub (według kalendarza gregoriańskiego) z 7 na 8 listopada 1917 r. w wyniku zbrojnego przewrotu dokonanego przez bolszewików w Piotrogrodzie (obecnie Petersburg), ówczesnej stolicy Rosji, obalony został ustanowiony 15 marca 1917 r. Rząd Tymczasowy. Do władzy doszli bolszewicy na czele z Włodzimierzem Leninem, który za cel obrał przejecie władzy i budowę społeczeństwa komunistycznego. Wydarzenia te w sowieckiej historiografii nazwano „Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową”. Obecnie w przestrzeni postsowieckiej tylko w Republice Białoruś Dzień Rewolucji Październikowej jest oficjalnym świętem państwowym.
W zasobie Białoruskiego Państwowego Archiwum Dokumentów Filmowych i Fotograficznych znajduje się ponad 670 dokumentów fotograficznych, ponad 250 filmowych (115 z nich to materiały telewizji Homel) i ponad 50 dokumentów dźwiękowych związanych z obchodami rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej, od roku 1918 do dnia dzisiejszego.

Najwcześniejsze dokumenty fotograficzne i filmowe pozwalają zobaczyć parady i uroczyste pochody robotników w Mińsku i Witebsku, poświęcone obchodom pierwszej rocznicy Rewolucji Październikowej, a także przemówienie Lenina na wiecu przed Armią Czerwoną w 1918. Powojenne dokumenty fotograficzne i filmowe uchwyciły parady wojskowe, demonstracje, wiece, uroczyste spotkania, spotkania weteranów rewolucji i wojny domowej z pionierami, poświęcone obchodom kolejnych rocznic „Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej”. W archiwum znajdują się również nagrania przemówień Lenina w latach 1919-1920, wspomnienia weteranów partyjnych i uczestników wojny domowej, kompozycje radiowe poświęcone Leninowi i partii bolszewickiej, rewolucji październikowej, ustanowieniu władzy radzieckiej i wojnie domowej.
Najnowsze fotografie prezentowane na wystawie pokazują obchody kolejnych rocznic sowieckiej rewolucji, jakie miały miejsce na Białorusi już w latach dwutysięcznych (aż do setnej rocznicy w 2017 r.).

Więcej;

Архивы Беларуси: «День 7 ноября – красный день календаря!»

oprac. Edyta Łaborewicz
AP we Wrocławiu O/Legnica