CHORWACJA: VI Zjazd Archiwistów w Splicie

W dniach 26–29 października 2021 r. w Splicie odbył się VI Zjazd Archiwistów Chorwackich, którego temat przewodni brzmiał: „U progu 3. dekady XXI wieku – inkluzywność jako warunek”. Kongres tradycyjne zorganizowało Chorwackie Stowarzyszenie Archiwalne (HAD), tym razem przy współpracy gospodarza, czyli Archiwum Państwowego w Splicie. Obrady miały miejsce w hotelu Radisson Blu Resort & Spa.
W dniu 26 października 2021 r. – w Domu Armii Chorwackiej w Splicie – na uroczystym spotkaniu, obrady Zjazdu zagaiła prezes HAD (Hrvatsko arhivističko društvo) dr hab. Silvija Babić. Do zebranych przemówili specjalni goście: prefekt okręgu splicko-dalmatyńskiego Blaženko Boban, który powitał wszystkich „w najpiękniejszym mieście na świecie”, dyrektor Chorwackich Archiwów Państwowych dr hab. Dinko Čutura, prezentując plan i program rozwoju podległych sobie instytucji na najbliższe lata, wreszcie sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Mediów dr hab. Ivica Poljičak, który w imieniu ministra dr hab. Ninie Obuljen Koržinek oficjalnie otworzył Zjazd, życząc wszystkim sukcesów.
Robocza część obrad Zjazdu podzielona została na pięć bloków tematycznych: 1. Włączenie ekspertów z różnych dziedzin w codzienną praktykę; 2. Inkluzywność różnych metodologii w kształtowaniu dobrych praktyk; 3. Inkluzywność naukowego aspektu zawodu archiwisty; 4. Włączenie wszystkich grup społecznych w kształtowanie grupy docelowej/naśladowców; 5. Inkluzywność w metodach finansowania.

Zgodnie z hasłem przewodnim, czyli zawieraniu się w sobie nawzajem różnych dziedzin wiedzy i doświadczeń, wiele wystąpień przygotowanych zostało przez fachowców spoza działalności archiwalnej, jak informatycy, muzykolodzy, językoznawcy i inni, których wiedza i doświadczenie jest, lub powinny być, wykorzystywane w codziennej praktyce archiwalnej. Ponadto omawiano problematykę dokumentacji samorządu lokalnego, edukacji archiwistów na tym poziomie. Dzielono się wiedzą praktyczną z zakresu ewidencjonowania wypożyczeń akt z magazynów, jak również przechowywania i sposobów najwłaściwszego udostępniania różnych nietypowych rodzajów materiałów archiwalnych. Były też wykład na temat funkcjonowania crowdfundingu, czyli finansowania różnych projektów poprzez zbiórki społeczne. Przedstawiciel sponsora Zjazdu, Agencji Finansowej (Fina), będącej wiodącym chorwackim dostawcą usług finansowych i elektronicznych, opowiedział o wyzwaniach związanych z cyfryzacją, takich jak awarie systemu i brak możliwości odzyskania danych z kopii zapasowych… Zaprezentowano również rezultaty okolicznościowej ankiety, z której wynika, że największymi problemami pracowników archiwów są warunki pracy, a największymi przewidywanymi problemami – wdrażanie digitalizacji i gromadzenie materiałów cyfrowych. Wykazano również, że działalność naukowo-badawcza w archiwistyce jest ważna dla rozwoju zawodu, postrzegana jest jako bardzo użyteczna, uważana za ważną w dochodzeniu do praktycznych i konkretnych rozwiązań, takich jak narzędzia i procedury. Zaprezentowano wreszcie związek archiwów z badaniami naukowymi na przykładzie Archiwów Państwowych w Vukovarze.
Ostatni dzień obrad przeznaczony był na doroczne walne zgromadzeniem Chorwackiego Stowarzyszenia Archiwalnego (HAD). Przyjęto na nim i przyjęto sprawozdanie z działalności i wybrano Zarząd. Po raz drugi prezesem została Silvija Babić, wybrana w tajnym głosowaniu. Nie zmienił się również skład pozostały skład władz stowarzyszenia. Na przyszły rok zaplanowano konferencję w Štrigovej, której gospodarzem będzie Państwowe Archiwum Međimurje, a głównym tematem zjazdu będzie digitalizacja.

Więcej:

had: Osvrt na 6. kongres hrvatskih arhivista – mali povratak u Split

Facebook: VI. kongres hrvatskih arhivista u Splitu

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra