CZECHY: Archiwalna wystawa listów Boženy Němcovej

Powiatowe Archiwum Państwowe Svitavy z siedzibą w Litomyślu, we współpracy z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk oraz z Muzeum Narodowym Literatury Czech w Pradze, przygotowują wystawę poświęconą Boženie Němcovej (1820 – 1862) w 160 rocznicę jej śmierć. Ta niezwykle ważna postać literatury czeskiej związała była z Litomyślem. Mieszkała tu bowiem dwukrotnie, po raz pierwszy w latach 1839–1840, a następnie u schyłku swojego krótkiego życia w 1861 roku.
Wystawa pt. „Božena Němcová: Osobowość – Praca – Mit”, zorganizowana została w ramach XVIII. Festiwalu Sztuki Litomyśl 2022, jaki stanowi jedno z cyklicznych wydarzeń towarzyszących – od blisko dwóch dziesięcioleci – Narodowemu Festiwalowi Bedžicha Smetany, drugiemu najstarszemu takiemu wydarzeniu muzycznemu w Republice Czeskiej, realizowanemu od 1946 roku. Jednak sam Festiwal Sztuki przeznaczony jest dla wszystkich miłośników kultury i sztuk pięknych, nie tylko muzyki. Koncepcja festiwalu, która obejmuje różnych organizatorów wypełniających poszczególne „sale” galerii Litomyšl, jest wyjątkowa. Zarówno ze względu na liczbę biorącym w nich udział podmiotów i prezentowanych przez nich wystaw. Pierwotnie impreza jedynie towarzyszyła festiwalowi muzycznemu, stopniowo zyskała własną renomę, stając się samodzielnym wydarzeniem kulturalnym, wzbogacającym czeski sezon artystyczny. Ośrodkiem festiwalu są przepiękne tereny Zamku Państwowego Litomyśl, jaki w 1999 roku został wpisany na Światowego Listę Dziedzictwa UNESCO.

Bohaterka wystawy – Božena Němcová, urodziła się 4 lutego 1820 w Wiedniu, zmarła 21 stycznia 1862 w Pradze. Była pisarką, uznawaną za prekursorkę nowej czeskiej prozy, należącą do tzw. „budzicieli narodowych”, twórców nowożytnego języka czeskiego. Wystawa prezentuje Boženę Němcovą w kontekście znanych realiów biograficznych, jej dzieł literackich i ich późniejszego wpływu na kulturę czeską. Jest to wystawa objazdowa, która podczas jej przystanku w Litomyślu, zostanie specjalnie wzbogacony o nigdy wcześniej nie eksponowane oryginalne listy Boženy Němcovej, przechowywane przez tutejsze archiwum państwowe wraz z innymi unikatowymi dokumentami, znajdującymi się w spuściźnie wybitnego litomyskiego mieszkańca prof. Zdenka Kopała.
Wystawa będzie czynna w dniach od 2 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku w siedzibie Powiatowego Archiwum Państwowego (Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli), przy Jiráskovo nám. 270. Wernisaż odbędzie się dnia 1 czerwca2022 o godz. 17.00.

Więcej:

ČAS: Výstava souboru originálních dopisů Boženy Němcové a putovní výstavy “Osobnost-dílo-mýtus”, 1.6.–31.8.2022 v Litomyšli

Wikipedie: Božena Němcová

Wikipedia: Božena Němcová (pl)

Společnost Boženy Němcové v České Skalici, z.s

Božena Němcová, Babunia, Łódź – Katowice 1927 (Biblioteka cyfrowa polona.pl)

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra