MRA: Wybory dla członków kategorii D do Komitetu Wykonawczego MRA

W wyniku zmian w statucie MRA dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 października 2021 r. członkowie organizacji o statusie D będą mieli swojego reprezentanta w Komitecie Wykonawczym organizacji, w kadencji 2022 – 2026. Wybory przeprowadzono w lipcu 2022.
Do funkcji członka Komitetu Wykonawczego MRA zgłoszono trzy kandydatury: Sharon Alexander-Gooding, Giovanni Mischetti i Adama Aly Pam. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczna lub za pośrednictwem poczty. Trwało od 18 do 29 lipca godz. 23:59. Papierowe karty do głosowania można było przesyłać pocztą lub faxem. 16 sierpnia obyło się liczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

Największą ilość głosów, 126, uzyskał włoski archiwista Giovanni Michetti  i on, po zatwierdzeniu procesu wyborczego przez Zgromadzenie Ogólne MRA w Rzymie 21 października 2022 r., będzie „Przedstawicielem członków kategorii D – Wybranym” (“Représentant des membres de la catégorie D – Élu”). Giovani Michetti jesy matematykiem z dyplomem Szkoły Archiwistyki i Paleografii rzymskiego Uniwersytetu „La Sapienza”. Pracował na uniwersytecie w Urbino oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, wykładał także w University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytu „La Sapienza”. Jest ekspertem w  obszarze archiwów cyfrowych i zarządzania dokumentacją, specjalistą z zakresu wiedzy na temat EAD i OAIS.
W głosowaniu wzięło udział 272 uprawnianych do głosownia  członków kat D. Oddano 7 pustych kat do głosowania, sco stanowi 2,57% oddanych głosów, pozostałe głosy ułożyły sie następująco:
Sharon Alexander-Gooding , otrzymała 97 głosów , co stanowiło 34,93%
Giovanni Michetti . otrzymał 126 głosów, co sanowi 46,32 %,
Adama Aly Pam , otrzymał 44 głosy, co stanowi 16,18 % oddanych głosów.

Źródło:
Élection 2022: Résultats au poste de Représentant de la catégorie D au Comité exécutif de l’ICA pour la période 2022-2026
Informacje o Gionannim Michetti: Sapienza Universiata di Roma Facolta di Lettere e Filosofia / Giowani Michetti

oprac:
Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec