NIEMCY: 100 lat temu w Kleve– głos z przeszłości

Kleve to miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf,. Tutaj urodził się cesarz Otton III.
W mieście działa archiwum miejskie- Stadtarchiv Kleve,które jest częścią administracji miejskiej działu Obsługa Obywatelska. W zbiorach archiwalnych znajdują się akta z XV w., m.in. akty stanu cywilnego od 1798 r. oraz dokumenty pergaminowe od 1348 r. Przechowywane są tu także ważne archiwalia pochodzenia pozamiejskiego. Należą do nich archiwa szkół, firm, inspekcji wałów i stowarzyszeń oraz spuścizny osób prywatnych. Archiwum miejskie posiada również bogatą kolekcję zdjęć, pocztówek, slajdów i filmów oraz map. Ponadto przy archiwum funkcjonuje duża biblioteka zawierająca około 30 000 woluminów ze zbiorami skupiającymi się na historii i lokalnej historii miasta Kleve oraz jego okolic. Obejmuje ona również rękopisy i starodruki z XV wieku, oficjalne druki (zbiory praw, dzienniki urzędowe) z końca XVIII wieku oraz zbiór gazet Kleve z 1770 roku.

Zasób archiwum miasta Kleve dostępny jest dla użytkowników na portalu archiwalnym Nadrenii Północnej Westfalii. Archiwum prowadzi działalność popularyzatorską w atrakcyjny sposób prezentując historyczne zasoby archiwalne.  Archiwum przybliża obecnie przeszłość miasta sprzed 100 lat skupiając się na  roku 1923 Niemcy znajdowały się wówczas w środku kryzysu gospodarczego spowodowanego przegraną w I wojnie światowej.Archiwum prezentuje część swoich źródeł z 1923 roku na reńskim blogu archiwalnym „1923: Życie codzienne w kryzysie. Źródła z archiwów nadreńskich” https://1923krise.hypotheses.org, na którym archiwa udostępniają wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza młodzieży szkolnej, dokumenty sprzed dokładnie stu lat. Archiwum miejskie Kleve publikuje tam między innymi artykuły prasowe i protokoły z posiedzeń rady miejskiej.
Ponadto archiwum oferuje, we współpracy z Centrum Edukacji dorosłych w Kleve i Stowarzyszeniem Miasta Kleve, swoisty spektakl  sceniczny – czytanie dokumentów Aktor Marco Spohr czyta źródła historyczne, a dyrektor archiwum Katrin Bürgel przedstawia ich historyczny kontekst.
Okres po I wojnie światowej był wyjątkowo trudny dla miasta- wypłaty reparacji wojennych ustanowionych przez traktat wersalski oraz inflacja, która przekształciła się w hiperinflację, bieda i bezrobocie. W Kleve burmistrz i jego zastępca oraz liczni celnicy zostali aresztowani i pozbawieni stanowisk za niewykonanie rozkazów. Rozpaczliwa sytuacja gospodarcza doprowadziła do protestów i grabieży. Jak mieszkańcy Kleve poradzili sobie z tymi wydarzeniami? Co działo się w mieście? Organizatorzy przyglądają się temu i między innymi pozwalają byłemu burmistrzowi. Heinrichowi Wulffowi, zabrać głos. Wulff był burmistrzem Kleve od 1903 do 1932. Dawno temu w Kleve…

Źródło:
 Stadtarchiv Kleve

Von Verhaftungen, Protesten und Plünderungen. Stadtarchiv lädt zur szenischen Lesung über das Krisenjahr 1923 ein

oprac. Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno