UKRAINA: Archiwum Państwowe Obwodu Iwano-Frankowskiego przeprowadzi digitalizację dokumentów o charakterze genealogicznym

Rozpoczęcie zakrojonej na szeroką skalę agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę nie przerwało pracy Archiwum Państwowego Obwodu Iwano-Frankowskiego i nie zakłóciło planów pracy – Archiwum nadal aktywnie działało i wypełniało się dokumentami Narodowego Zasobu Archiwalnego.

Digitalizacja dokumentów pozostaje jednym z kluczowych działań obwodowych archiwów państwowych Ukrainy. W związku z tym, 6 lipca 2023 r. w siedzibie Archiwów Państwowych Ukrainy, z udziałem Szefa Archiwów Państwowych Ukrainy Anatolija Chromowa, oficjalnego przedstawiciela organizacji FamilySearch na Ukrainie Ołeksandra Siczkarenki oraz Zastępcy Dyrektora – Naczelnika Oddziału Archiwum Państwowego Obwodu Iwano-Frankowskiego Lubomira Charuka, podpisano umowę o współpracy Archiwum Państwowego Obwodu Iwano-Frankowskiego z FamilySearch International (USA). W ramach porozumienia zostanie zrealizowany ważny projekt digitalizacji zbioru ksiąg metrykalnych z cerkwi, kościołów i synagog z terenu dawnego województwa stanisławowskiego, aktów stanu cywilnego, dokumentów sądowych i innych.

FamilySearch to międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest pomaganie ludziom w badaniu historii ich rodzin. Każdy, kto interesuje się historią swojej rodziny, chce stworzyć swoje drzewo genealogiczne i sukcesywnie je uzupełniać, może wejść do bezpłatnego systemu największego na świecie internetowego zasobu historii rodzinnej: https://www.familysearch.org/uk/ .Źródło:

Державний архів Івано-Франківської області оцифровуватиме документи генеалогічного характеру

oprac.

Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O. Legnica