UKRAINA: Masowa cyfryzacja dokumentów Archiwum Państwowego w Równem

Kolejne, po Archiwum Państwowym Obwodu Iwano-Frankowskiego, Archiwum Państwowe, tym razem Obwodu Rówieńskiego (ДержавнийархівРівненськоїобласті),i korporacja FamilySearch International (USA), rozpoczynają program szeroko zakrojonej digitalizacji dokumentów z terenu Obwodu Rówieńskiego. W ramach tego programu zeskanowanych zostanie ponad 4 miliony arkuszy, takich jak dokumenty lokacyjne wsi powiatu rówieńskiego z okresu 1796-1917 (kiedy ziemie te, dotychczas należące do Rzeczypospolitej Polskiej, zostały po zaborach włączone do Rosji), akta Rewkomów (ревкомів— tymczasowych organów władzy sowieckiej): listy mobilizacyjne, karty poborowe, spisy ludności z okresu rewolucji ukraińskiej (1917-1920), wnioski mieszkańców o obywatelstwo polskie, paszporty, księgi kontroli ruchu ludności (1921-1939), wykazy kułaków, sprawy karne, księgi domowe okresu sowieckiego, księgi metrykalne i inne.

Warto przypomnieć, że miasto Równe w latach 1919-1939 należało – ponownie – do odrodzonej Polski, stając się znaczącym ośrodkiem administracyjnym, wojskowym (siedziba garnizonu) i kulturalnym ówczesnego województwa wołyńskiego.
Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, w celu realizacji programu digitalizacji, otrzymało od Family Search International dwa specjalistyczne skanery.

Źródło:
gov.ua: Державний архів Рівненської області та корпорація Family Search International (США) розпочинають масштабне оцифрування

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O. Legnica