CZECHY: Światowy Dzień Ochrony Danych Cyfrowych

Narodowe Archiwum w Pradze (Narodní archiv Praha) dnia 2 listopada 2023 r. włączył się do działań w ramach Światowego Dnia Ochrony Cyfrowej (World Digital Preservation Day) Światowego Dnia Archiwów Cyfrowych, nazywając go Światowym Dniem Archiwalnej Digitalizacji (czy też Światowy Dzień Archiwów Cyfrowych – Světový den digitální archivace). Na swoich stronach udostępnił on aplikację Narodowego Portalu Archiwalnego (Národní archivalní portál)
Prascy archiwiści zachęcają swoich kolegów z innych ośrodków archiwalnych, oraz innych instytucji zajmujących się gromadzeniem dóbr kultury i ich digitalizacją, do dołączenia z własnym programem lub propozycją działań. Argumentują w sposób oczywisty, że jesteśmy otoczeni informacją cyfrową, za pomocą której coraz częściej się komunikujemy. Wpływa ona na wiele obszarów ludzkiej aktywności. Tymczasem przetwarzane i przenoszone przez nią dane są niezwykle zależne od stosowanych technologii, a ich długotrwałe przechowywanie rodzi wiele zagrożeń i może być bardzo problematyczne. Tymczasem archiwa cyfrowe i biblioteki cyfrowe dysponują wiedzą pozwalającą na pozyskiwanie, przechowywanie i udostępnianie informacji cyfrowych od ich twórców. I wiedzą tą powinny dzielić się w możliwe szerokim zakresie, dla naszego wspólnego dobra.

Światowy Dzień Ochrony Cyfrowej (World Digital Preservation Day) organizowany jest, przez utworzoną w 2001 r. w Wielkiej Brytanii Digital Preservation Coalition (DPC), organizację non-profit, współpracującą z partnerami na całym świecie w celu zapewnienia niezbędnych narzędzi do edukowania wszelkich podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie najlepszych praktyk w odnoszących się do długoterminowej ochrony zasobów cyfrowych.
W miniony czwartek 2 listopada 2023 r. – z okazji Światowego Dnia Ochrony Cyfrowej – różne instytucje na całym świecie zorganizowały rozmaite wydarzenia, a wiele z nich znalazło się na specjalnej liście umieszczonej na stronach Digital Preservation Coalition. Każdy może zgłosić swoje wydarzenie i jego szczegóły na adres angela.puggioni@dpconline.org .
W Polsce Biblioteka Narodowa obchodziła Pierwszy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zasobów Cyfrowych w ostatni czwartek listopada 2017 r.

Więcej:

Světový den digitální archivace

O národním archivním portálu

Digital Preservation Coalition

oprac. Ivo Łaborewicz

AP Wrocław O. Jelenia Góra