FRANCJA: Archiwizacja danych elektronicznych

Postęp w dziedzinie informatyzacji w ostatnich latach stawia przed archiwistami nowe zadanie: zabezpieczenie i właściwe przechowywanie dokumentów zgromadzonych na różnego rodzaju nośnikach elektronicznych. Tematem tym zajmą się uczestnicy Dnia Techniki organizowanym w Narodowym Laboratorium Metrologicznym w Paryżu 5 maja 2009 roku. Hasłem przewodnim spotkania będzie Archiwizacja danych elektronicznych. Wybór dysku optycznego. W chwili obecnej w różnorodnych dziedzinach np. administracja, nauka, medycyna na nośnikach elektronicznych gromadzone są liczne dane. O ile korzystanie z tych nośników jest bardzo wygodne, gdyż można zapisać na nich duże ilości danych, to ich trwałość jest relatywnie krótka. Archiwizacja danych elektronicznych musi być zamierzona i zorganizowana zgodnie z określonymi normatywami. Prelegenci będą starali się odpowiedzieć między innymi na pytania, jakie są normy dla archiwizacji danych elektronicznych, na jakich nośnikach i jak długo archiwizować dane, jak zagwarantować właściwe przechowywanie danych elektronicznych.

Oprac: Agnieszka Wojciechowska
AP Płock