NIEMCY: Bundesarchiv – ARGUS nie taki straszny…

Od początku lutego na stronach internetowych Bundesarchiv (BA) dostępna jest dla użytkowników najnowsza wyszukiwarka archiwalna o nazwie ARGUS, czyli (ArchivGutSuche) i jak widać nazwa ta nie ma nic wspólnego z mitologicznym potworem o stu oczach.

 

Wyszukiwarka może przeprowadzać operacje wyszukiwawcze we wszystkich opracowanych środkach informacyjnych do zespołów archiwalnych-inwentarzy elektronicznych ale również tych tradycyjnych po retrokonwersji (Archnet: „Niemcy: Pilotażowy program digitalizacji dawnych inwentarzy i środków ewidencji archiwalnej w archiwach niemieckich”z 28.03.2008). Obecnie dostępnych jest 6 tys. opisów zespołów, 1300 inwentarzy online, dane do ponad miliona jednostek aktowych oraz 130 tys. zdigitalizowanych stron dokumentów.
Do stworzenia wyszukiwarki zastosowano system Midosa XML, który był przygotowywany od 1997r. przez Szkołę Archiwalną w Marburgu. Początkowo  projekt nosił nazwę Midosa- onLine, a jego celem było stworzenie instrumentu pozwalającego tworzyć pomoce archiwalne on-line. Obecna wersja programu, już na platformie XML nosi nazwę Midosa-XML. Jego zaletą jest kompatybilność z międzynarodowym standardem zapisu informacji o zasobie archiwalnym  EAD (Encoded Archival Description).
Jakie możliwości wyszukiwawcze daje ARGUS? Wyszukiwanie jest wszechstronne i odbywa się na kilku poziomach w zależności od wybranej przez użytkownika opcji. Korzystanie z Argusa daje orientację w zespołach archiwalnych BA i ich strukturze, pozwala swobodnie „nawigować” pomiędzy zespołami archiwalnymi zawierającymi interesujące użytkownika dane, daje również wgląd w inwentarze online, a także pozwala ustalić sygnatury poszukiwanych akt  np. w celu złożenia na nie zamówienia. Ponadto mamy możliwość wyszukania i wglądu w zdigitalizowe  całe teczki aktowe lub pojedyncze dokumenty.
ARGUS jest niewątpliwie wspólnym sukcesem, do którego przyczyniła się współpraca pomiędzy BA i Archivschule w Marburgu. Na marginesie dodam, że wpisując
w wyszukiwarkę np.  słowo „Polen” system znajduje ponad 12 tys. odniesień do akt BA.

Szczegóły w języku niemieckim:

oprac. Jolanta Leśniewska
AP Kutno