TUNEZJA: 6 edycja Narodowego Dnia Archiwów

Z okazji szóstej edycji Narodowego Dnia Archiwów w dniach 20- 21 lutego 2009r. w siedzinie Archiwum Narodowego w Tunisie odbyło się seminarium zatytułowane: „Archiwa, historia administracji i osób związanych z rządem w epoce współczesnej” (Les Archives, l’histoire de l’administration et le personnel de l’Etat durant la période moderne et contemporaine ).

Omówiono następujace zagadnienia:
1. Khair- Eddine- poprzez archiwalia Marsylskiego Towarzystwa Kredytowego
2. Zespół współczesnego trybunału apelacyjnego w Tunisie: źródła do historii administracji
3. Archiwa masonerii: nowe źródła do studiów nad osobami rządzącymi Tunezja pod protektoratem francuskim
4. Zarządzanie kadrami osobowymi rządowymi w czasie wojny w świetle zespołu akt rosyjskich
5. Oficjalne czasopisma jako źródło dla studiów nad historią osób związanych z rządem.
W seminarium współuczestniczył Fakultet Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Tunisie.

Więcej w języku francuskim i arabskim

 

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań