Adaptacja ISAAR(CPF) we Włoszech

ISAAR(CPF) we Włoszech1

We Włoszech prace nad analizą i możliwością adaptacji dla systemu narodowego normy ISAAR(CPF) prowadziła w latach 1997- 1999 grupa robocza powstała w Autonomicznej Prowincji Trento. W skład jej weszli przedstawiciele administracji archiwalnej prowincji Trento- Górna Adyga: Archiwum Parowincjonalne Trento, Biblioteka i Archiwum Histotyczne Gminy Trento, Biblioteka i Archiwum Historyczne Gminy Rovereto, Biblioteka i Archiwum komunalne Gminy Riva del Garda, Archiwum Gminy Arco, Muzeum Historyczne Trento- Onlus, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Trento i Rovereto oraz organizacje zajmujące się w regionie archiwami: Arcadia, Arcoop i Koiné. Pod koniec 1997r z wyżej wymienionych organizacji wyłoniono podgrupę przed którą postawiono zadanie „…studiować w szczegółach problemy opisu i informatyki w świetle standardów międzynarodowych ISAD(G) i ISAAR(CPF).”2 W odniesieniu do ISAD(G) grupa zakończyła prace w lutym 1998r., a jej uwagi zostały uwzględnione i włączone do raportu bolońskiego na temat ISAD’u z 11 lutego 1998r. (patrz informecje o ISAD’dzie we Włoszech).

Prace nad ISAAR’em trwały do października 1999r. Poszerzono zespół o firmy elektroniczne Informatica Trentina i Expert Italia. W efekcie wspólnych prac powstał niezwykle interesujący dokument datowany 26 października 1999r, w Trento: Dokument podgrupy roboczej archiwistów trentyńskich poświęcony normalizacji opisu archiwalnego i informatyzacji archiwów, koordynowanej przez służbę dóbr bibliotecznych i archiwalnych Autonomicznej Prowincji Trento.

Dokument w sposób bardzo szczegółowy omawia w formie tabeli poszczególne punkty normy ISAAR(CPF). Przyjęto formę tabeli celowo, uznając, że dzięki temu uzyska się większą jasność wykładanych kwestii .

Punktem wyjścia dla prac zespołu była francuskojęzyczna norma C.I.A.- ISAAR(CPF) opublikowana w Ottawie w 1996r. w wersji 2. W odniesieniu do problemów terminologicznych, posługiwano się także oficjalnym tłumaczeniem na język włoski opublikowanym w „ANAI Notizie” (Nr 2/95) i w „Archivi & Computer” (Nr 2/95).

Tabela składa się z dwóch kolumn. W pierwszej umieszczono nagłówki haseł ISAAR(CPF). Kolumna druga zawiera usystematyzowane „sztywno” trzy typy informacji:

1. Połączone w skrócie w jeden opis cel i reguła ISAAR’u

2. Rozbudowane uwagi grupy roboczej zawierające komentarz do celu i reguły normy, wskazujące jak odnoszą się one do włoskiej praktyki narodowej wraz z ewentualnymi propozycjami zmian. Jest to dość szczegółowa i rozbudowana część dokumentu.

3. Przykłady wzięte z miejscowej praktyki archiwalnej odnoszące się do omawianych przez grupę roboczą w danym punkcie problemów.

Interesujące jest to, że nie obawiano się zaproponować własna (włoską) systematykę haseł wzorcowych w odniesieniu do punktów 1.2 i 1.3 ISAAR’u

Całość wyników pracy grupy trentyńskiej obejmuje 15 stron tekstu. Poświęciliśmy wiele miejsca organizacji pracy nad ISAAR’em, nie skupialiśmy się nad merytoryczną treścią dokumentu, chcąc wskazać ewentualne kierunki organizacji pracy nad wprowadzaniem międzynarodowych norm archiwalnych w polskiej archiwistyce. Niewątpliwie warto będzie w przyszłości zapoznać się szczegółowo i wykorzystać już istniejące uwagi innych zanim zaczniemy w pełni z międzynarodowych norm korzystać.

opracował Adam Baniecki AP LUBAŃ

 

1. Tekst opracowano na podstawie: Documento del Sottogruppo di lavoro degli archivisti trentini per la normalizzazione della descrizione archivistica e l’informatizzazione degli archivi, coordinato dal Servizio Beni librari e archivistici dell Provincia autonoma di Trento, Trento, 26 ottobre 1999.

2. tłum. własne