Dariusz Bednarek, Podziały Księstwa Wrocławsko- Legnickiego w świetle zabytków sfragistycznych

Dariusz Bednarek, Podziały Księstwa Wrocławsko- Legnickiego w świetle zabytków sfragistycznych
Tekst był opublikowany w: Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1444, Prawo 215, 1992, s. 3-17. opublikowano za zgodą autora

TEXT (PDF)