Krzysztof Stryjkowski, Francuskie archiwa komunalne jako przykład archiwów samorządowych w Unii Europejskiej

dr Krzysztof Stryjkowski, Francuskie archiwa komunalne jako przykład archiwów samorządowych w Unii Europejskiej

Referat wygłoszony na szkoleniu „Polskie archiwa zakładowe w Unii Europejskiej”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy, w dniach 23- 25 kwietnia 2004r w Piechowicach (Karkonosze)

format pdf