LINKI SFRAGISTYCZNE

1.  Francuskie Towarzystwo Heraldyczne i Sfragistyczne (Société française d’héraldique et de sigillographie)
2.  Muzeum pieczęci w La Spezia:
3.  Muzeum pieczęci w Waldenburgu:
4.  Muzeum pieczęci w Petite Pierre:
5.  Prace nad standartem opisu pieczęci walijskich:
6.  Prace nad standartem opisu pieczęci w archiwach czeskich:
7.  Projekt „średniowieczne pieczęcie on-line” brytyjskiego Public Record Office:
8.  Sfragistyczna baza danych archiwów czeskich:
9.  Wytyczne metodyczne w sprawie pieczęci obowiązujące w archiwach francuskich: (pdf)
10. Projekt wytycznych do opracowania pieczęci NDAP:
11. Pieczeć jako źródło powtarzalne [„serielle Quellen”]:
12. Niemieckie wprowadzenie do sfragistyki zawierające wytyczne opisu i podstawy systematyki pieczęci
13. Wprowadzenie do sfragistyki:
14. Wprowadzenie do sfragistyki:
15. Wprowadzenie do sfragistyki
16. Wprowadzenie dop sfragistykli na stronach hiszpańskiego Ministerstwa Kultury:
17. Wprowadzenie do sfragistyki na stronach Archiwum Watykańskiego:
18. Glossarium sfragistyczne na stronach www uniwersytetu w Hamburgu:
19. Sfragistyka w Wikipedii:
20. Bibliografia sfragistyki na stronach uniwersytetu monachijskiego:
21. Międzynarodowa bibliografia sfragistyki na stronach Sorbony:
22. Czeska bibliografia sfragistyki
23. Pieczęcie dzisiaj: oferta mennicy państwowej:
24. Klasyka on-line, czyli G. Bascapego Sigillographia:
25. Klasyka on-line: A. Wyon, Great Seal of England:
26. Klasyka on-line: Studya heraldyczne… A. Małeckiego w CBN Polona:
        – http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=994&dirids=1
        – http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=1673&dirids=1
27. Klasyka on-line, Pominiki książęce Piastów … K. Stronczyńskiego na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej [WBC]:
28. Klasyka on-line: Pieczęcie polskie wieków średnich… F. Piekosińskiego w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej:
29. – uzupełnienie „drugie”  Pieczęci polskich wieków średnich autorstwa W. Semkowicza w WBC:
30. Klasyka on-line: tablice z pieczęciami z t. IV Kodeksu Dyplomatycznego Wielkoposki na stronach WBC:
31. Klasyka on-line, Siegel aus Thorner Rathsarchiv… B. Engela na stronach WBC:
32. Klasyka on-line: Pieczęcie i herby miast wielkopolskich… M. Gumowskiego w WBC:
33. Klasyka on-line: Pieczęcie i herby miast pomorskich… M. Gumowskiego w WBC:
34. Klasyka on-line: Pieczęcie miasta miasta Kalisza… K. Stefańskiego w WBC:
35. Klasyka on-line: Die Schlesischen Siegel bis 1250r…. A. Schulza w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej:
36. Klasyka on-line: Die Schlesischen Siegel 1250r. – 1300… P. Pfotenhauera w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej:
37. Klasyka on-line: Pieczęcie miast dawnej Polski… W. Wittyga w WBC:
38. Kasyka on-line: Znaki pieczętne (gmerki) mieszczan w Polsce… W. Wittyga w WBC:
39. Klasyka On-line: Die Wappen und Siegel der Deutschen Staedte, Flecken und Doerfer; nach amtlichen und archivalischen Quellen O. Huppa, na stronach Kujawsko-pomorskiej Biblioteki Cyfrowej:
40. Klasyka on-line: Hasło „sigillum” w słowniku łaciny du Canga:
41. Historia szkockich pieczęci:
42. Początki heraldyki rycerskiej na brytyjskich pieczęciach:
43. Pieczęcie papieskie:
        –http://asv.vatican.va/de/dipl/sigilli.htm
        –http://www.mgh-bibliothek.de/cgi-bin/nada/na09.pl?seite=632
        –http://www.unigre.it/pubblicazioni/lasala/sigilli_papali.pdf
44. Pieczęcie Fryderyka II
45. Pieczeć majestatowa Macieja Korwina:
46. Pieczęcie królewskie na stronie Wikipedii poświęconej węgierskiej heraldyce:
47. Pieczęcie bizantyjskie:
        –http://www.oeaw.ac.at/byzanz/byzsig.htm
        –http://web.uni-bamberg.de/ggeo/hilfswissenschaften/berlin/index.html
        –http://web.uni-bamberg.de/ggeo/hilfswissenschaften/forschung/Goldsiegel.html
48. Ołowiane pieczęcie ruskie:
        –http://archaeology.kiev.ua/journal/011299/bulgakova.htm
        –http://archaeology.kiev.ua/journal/010100/bulgakova.htm
        –http://archaeology.kiev.ua/journal/030500/bulgakova.htm
        –http://russianchange.narod.ru/
49. Ołowiane pieczęcie polskie:
        –http://www.bulla.archeo.edu.pl/
        –http://www.archeologiczne.fora.pl/najstarsza-polska-pieczec-t27.html
        –http://www.ioh.pl/prasa.php?Wypisz=200
        –http://www.ioh.pl/artykuly.php?Wypisz=208
        –http://www.ioh.pl/artykuly.php?Wypisz=225
50. Odnalezienie tłoka pieczęci Henryka IV:
51. Pieczęcie książąt mazowieckich w zasobie AGAD:
52. Pieczęcie książąt Pomorza Wschodniego:
53. Pieczęcie książąt zachodniopomorskich:
54. Pieczęcie książat litewskich:
55. Pieczęcie królów polskich w zasobie AGAD:
        –http://www.agad.archiwa.gov.pl/prezentacje/pieczecie_krolewskie/index.html
        –http://www.agad.archiwa.gov.pl/prezentacje/sfrag4.html
56. Tłok pieczęci wielkiej  litewskiej Jana III Sobieskiego w zasobie AGAD
57. Pieczęcie urzędowe gminy Wielkie Oczy, pow. Lubaczowski, woj.podkarpackie
58. Pieczęcie śląskiej gminy Wieszowa:
59. Pieczęcie i herb Sierpca:
60. Pieczęcie i herb Łodzi:
61. Pieczęcie i herb:
62. Pieczęcie i herb Nowego Sącza:
63. usunięty przez redaktora działu
64. Pieczęcie i herb Miastka:
65. Pieczęcie i herb Żagania:
66. Pieczęcie i herb Rzeszowa:
67. Herb i pieczęcie Tarnowskich Gór:
68. Herb i pieczęcie Żor:
69. Pieczęcie herbowe Krakowa:
70. Herb i pieczęcie Poznania:
        –http://www.tutej.pl/cms.php?i=6917
        –http://www.tutej.pl/cms.php?i=8543
71. Pieczęcie i herb Piły:
72. Pieczęcie i herb Kalisza
73. Pieczęcie i herb Olszytna:
        –http://www.um.olsztyn.pl/pl/14_turystyka/03_wydawnictwa_o_regionie/pdf/herb_pl.pdf
        –http://www.sp22.olsztyn.pl/pliki%5Colsztyn%5Cherb.html
74. Pieczęcie i herb Fordonu [dziś dzielnica Bydgoszczy]
75. Pieczęcie i herb Sieradza:
76. Pieczęci i herb Opola:
77. Pieczęcie i herb Torunia:
78. Pieczęcie i herb Gorzowa Wielkopolskiego;
79. Pieczęcie i herb Wrocławia:
        –http://www.nasz.wroclaw.pl/herb/glowna.htm
        –http://wroclaw.hydral.com.pl/572,artykul.html
80. Pieczęcie i herb Opoczna:
81. Pieczęcie Skawiny ze zasobu Archiwum Państwowego w Krakowie:
82. Pieczęcie i herb gminy Jarosław:
83. Herb gminy Lubanie:
84. Pieczęcie i herb Bydgoszczy :
85. Pieczęcie i herb Grudziądza:
86. Pieczęcie i herb Gdańska:
87. Pieczęcie i herb Elbląga:
88. Pieczęcie cechowe Koźla:
89. Pieczęcie pocztowe z czasów I Rzeczpospolitej:
90. Śląskie pieczęcie rycerskie w kontekście rycerskiej dyplomatyki:
91. Pieczęcie templariuszy:
92. Heraldyka i sfragistyka Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego;
93. Pieczęcie biskupów von Seckau:
94. Pieczęcie dolnosaskiego mieszczaństwa:
95. Zbiór pieczęci Uniwersytetu Bonn
96. Zbiór pieczęci uniwersytetu w Durham (katedry w Durham):
97. Zbiór odlewów pieczęci Uniwersytetu Notre Dame w Indianie [USA]:
98. Katalog typariuszy ze zbioru hiszpańskiej Fundacji Lazaro Guldiano
99. Pieczęcie w zasobie archiwum departamentalnego l’Aube:
100. Pieczęcie średniowiecznej Szampanii:
101. Kolekcja de Bourgogne:
102. Pieczęcie z Pay-Bas:
103. Pieczęcie z zasobu archiwum w Trutnovie:
104. Katalog pieczęci z archiwum w Prerovre:
105. Pieczęcie w duńskim Rigsarkivet
106. Zbiory Zakładu Ossolińskich, krótka informacja:
107. Zbiory sfragistyczne Muzeum Narodowego w Warszawie:
108. Z problematyki konserwacji pieczęci:
109. Pieczęcie w edukacji historycznej
        –http://www.tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&ida=236        (zob. pkt.27)
        –http://edukacjaregionalna.republika.pl/strona14.htm
        –http://tg.net.pl/indianer/index.htm
        –http://www.aup-kwidzyn.ckj.edu.pl/publikacje/miedzyprzedmiotowy_projekt/scen_pdf/zrodla_historyczne.pdf
110. Zaklejka – późny następca pieczęci:
        –http://www.siegelmarken.de/
        –http://www.sammlernet.de/siegel/siegel01.htm
111. Historia papieru stemplowego w Niemczech

112. Tłoki pieczętne Leszna, Kościana oraz gen. Antoniego Sułkowskiego z I połowy XIXw.
113. Zbiory sfragistyczne Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
114. Wprowadzenie do sfragistyki
115. Pieczęcie jako źródło do badań prozopograficznych nad społeczeństwem bizantyskim
116. Pieczęcie dzisiaj: wielka pieczęć w systemie symboli władzy monarchii brytyjskiej
117. Pieczęcie władców Brytani od Alfreda Wyznawcy do Elżbiety II
118. Klasyka on line: G. Demay, Le costume au moyen âge d’après les sceaux
119. Klasyka on-line: J. Roman, Manuel de sigillographie française…
120. Klasyka on-line: J. Roman, Sigillographie du diocèse de Gap…
121. Klasyka on-line: J. Roman, Sigillographie du diocèse d’Embrun…
122. Klasyka on-line: G. Demay, Inventaire des sceaux de la Normandie…
123. Klasyka on-line: G. Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre…
        –Tom I:
        –Tom II:
124. Klasyka on-line: L. Bouly de Lesdain, Les armoiries des femmes d’après les sceaux
125. Klasyka on-line: A. Lecoy de La Marche, Les sceaux…
126. Klasyka on-line: J.Delaville Le Roulx, Les sceaux des archives de l’Ordre de Saint-Jean de Jerusalem a Malte…
127. Klasyka on-line: J. Delaville Le Roulx, Sceaux de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem des lengues D’Aragon et de Castille
127. Klasyka on-line: P. La Plagne Barris, Sceaux gascons du Moyen Age...
128. Klasyka on-line: G. Demay, La paléographie des sceaux…
129. Gerichtssiegel von früheren Kleistschen Gütern aus dem Bestand des Archiwum Państwowe w Szczecinie (Stettin), tłoki pieczetne Kleistów z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie.