MIDOSA – Niemcy

Od 1997r Szkoła Archiwalna w Marburgu przygotowywała projekt o nazwie Midosa-onLine, którego celem było stworzenie instrumentu pozwalającego tworzyć pomoce archiwalne on-line. Wynikiem tej pracy jest projekt Midosa. Obecnie kończona jest najnowsza wersja programu, już na platwormie XML o nazwie Midosa-XML. Najważniejszą cechą Midosy jest jej kompatybilność z EAD.

Strona projektu Midosa